Aluekehittäminen Kainuussa

Kainuun ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Kainuun ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Kainuun ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Strategiakaudella 2012–2015 Kainuun ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat:

  • Elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja kansainvälistäminen
  • Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
  • Bioenergia-, luomu- ja lähiruokatuotannon edistäminen
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö ja monimuotoisen luonnon turvaaminen
  • Asiakaslähtöinen toiminta ja työyhteisön toimintatapojen kehittäminen

Yhteistyössä maakunnan liiton kanssa on määritelty Kainuun vahvuuksiin liittyvät kärkialat:

  1. Matkailu ja palvelut
  2. Teknologiateollisuus
  3. Biotalous
  4. Kestävä kaivannaistoiminta