Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Lapin maahanmuuttostrategiatyö etenee keskustelevilla työpajoilla (Lappi)

Lapin maahanmuuttostrategian päivitystyö on edennyt lähetekeskustelujen, tietoanalyysin ja kyselyn kautta työpajoihin, joissa keskustellaan laajasti ja avoimesti maahanmuuttoasioiden eri aiheista.  

Lapin ELY-keskus koordinoi Lapin maahanmuuttostrategian laatimista ja on kutsunut alueen toimijat mukaan keskustelemaan muun muassa maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työllistymisestä sekä hyvistä väestösuhteista.

Strategiatyö käynnistyi lähetekeskusteluilla sekä tietoaineiston laatimisella. Tietoaineistossa on hyödynnetty ajankohtaista tilastoaineistoa, erilaisia maakunnallisia dokumentteja sekä alueellisia palvelukartoituksia liittyen maahanmuuttaneisiin ja vieraskielisiin Lapissa. Lisäksi lappilaisille toimijoille on lähetetty sähköinen kysely, jonka tuloksia hyödynnetään strategian konkreettisen sisällön laadinnassa.  Työ on edennyt alkuselvitysten jälkeen työpajaosuuteen, missä alueen toimijat voivat käydä avointa ja yhteisöllistä keskustelua maahanmuuttoasioiden eri aihealueista.  
 
Ensimmäisen työpajan anti on ollut hyvin rikasta ja ajatuksia herättävää, ja keskustelua jatketaan työpajatyöskentelynä toukokuun ajan. Työpajojen rooli strategian laadinnassa on merkittävä: eri toimijoiden osallistumisella, keskusteluilla, kokemusten sekä näkemysten jakamisella saamme luotua toimivan ja käytännönläheisen strategian, jota pääsemme yhdessä toteuttamaan.  
 
Visio, tavoitteet ja toimenpiteet valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen alkaa strategian toimeenpano sekä aktiivinen seuranta.  
 
Strategiatyöstä vastaa Lapin ELY-keskus ja sen ESR-rahoitteinen Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke. Käytännön toteutuksesta vastaa Owal Group Oy yhdessä MDI:n kanssa.  
 
Tulevat työpajat ja niiden aiheet:  

  • 11.5. klo 12–15: Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto ja työelämän monimuotoisuus 
  • 20.5. klo 9–12: Hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
  • 31.5 klo 14–17: Maahanmuuttaneille suunnattu työpaja Lapin maahanmuuttostrategiaan liittyen 

Lisätietoja: 
 
Lapin ELY-keskus, projektikoordinaattori Riitu Pirkkalainen, Koordinoiden rakennemuutoksen ja kohtaantoon –hanke, puh. 0295 037 132, riitu.pirkkalainen(at)ely-keskus.fi 

Lapin ELY-keskus, maahanmuuttoasiantuntija Jaana Tapalinen, puh. 0295 037 078, jaana.tapalinen(at)ely-keskus.fi  

Owal Group Oy, director Risto Karinen, puh. 050 353 1820, risto(at)owalgroup.com