Navigointivalikko
POH Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Tulosohjausasiakirjat

Strategiat ja strategiset tulossopimukset

Toiminnalliset tulossopimukset

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Valtionhallinnon tulossopimuksiin ja tilinpäätöksiin voi tutustua internetissä Netra-palvelussa. Netra on julkinen palvelu, joka tarjoaa erityisesti valtioneuvoston tarpeisiin informaatiota valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palvelua kehittää ja ylläpitää Valtiokonttori.