Navigointivalikko
POH Projektit ja hankkeet

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja varmistaa Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kestävä kasvu ja kilpailukyky. Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita.


Ohjelma tähtää alueiden elinkeinorakenteen uudistamiseen, työllisyyden ja osaamisen parantamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. Rahoitus tulee kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Ohjelman teemat


Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa:

1.    Innovatiivinen Suomi (EAKR)
2.    Hiilineutraali Suomi (EAKR)
3.    Saavutettavampi Suomi (EAKR)
4.    Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)
5.    Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+)
6.    Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+)

Tutustu uuden ohjelmakauden teemoihin Rakennerahastojen sivuilla.

EURA21

Palvelut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osarahoittamien hankkeiden hakijoille ja toteuttajille.

Palveluja käytetään mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, seurantatietojen ja loppuraporttien toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin liittyvien päätösten vastaanottoon

EURA21-sivuille pääset tästä.

 

Länsi-Suomen Helmet -sivusto on verkossa toimiva yhteinen oppimis- ja kehittämisympäristö hanketoimijoille Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, jonne on koottu tietoa toteutetuista rakennerahastohankkeista sekä niiden hyvistä käytänteistä.

 

 

 

Päivitetty: 19.04.2023