Navigointivalikko

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet

Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit saada tukea:

 • yritystoiminnan kehittämiseen
 • yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin
 • kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.

 

Mihin tukea voi käyttää?

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

Investointitukea voi käyttää esimerkiksi

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamiseen ja laajentamiseen
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnin toteutettavuustutkimuksella voit selvittää aineellisen investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja. Olisiko esimerkiksi tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden, tai olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä kuin uutena? Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Kehittämistuella kehittämis- tai investointituen hakemiseen voit hankkia asiantuntija-apua kehittämistoimien tai investoinnin suunnitteluun ja hakemuksen valmisteluun.

Yritystukea myönnetään harkinnanvaraisesti. ELY-keskuksilla on alueellisia linjauksia yritystukien kohdentamisesta, kysy lisää oman alueesi ELY-keskuksesta.

Voit hakea yritystukia sekä ELY-keskuksesta että paikallisesta Leader-ryhmästä, joilla molemmilla on erilaisia tukivälineitä yritysten tarpeisiin. Ennen maaseudun yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

Maaseudun yritystukia haetaan maaseutuviraston sähköisessä Hyrrä-palvelussa, josta löytyy myös ohjeet palvelun käyttöön.

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023