Navigointivalikko

Avustukset kalatalouden edistämiseen

Avustukset kalatalouden edistämiseen

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) kalatalousviranomaiset myöntävät vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin sekä kalatalousaluetoimintaan.

Avustukset tulevat haettavaksi pääsääntöisesti vuodenvaiheessa. Lisätietoja avustuksien hausta saa ELY-keskuksesta.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kalastuslakia (379/2015) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Ajankohtaista

Avustukset kalatalouden edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 1.1.-31.1.2024.

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan.

Vuoden 2024 määrärahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2024.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2024 haussa ovat:

  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano: kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittaman määrärahan puitteissa. ELY-keskus voi varata osan määrärahasta myöhemmin jaettavaksi. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan harkita rahoitettavaksi määrärahatilanteen niin salliessa.

Hankeavustushakemusten toimittaminen

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi ja hakulomake (Aluehallinnon asiointipalvelu)
Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Vaihtoehtoinen hakutapa: Tulostettava/tallennettava hakulomake

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä (liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt) tai b) tulostetaan ja toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi ja hakulomake (Aluehallinnon asiointipalvelu)
Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Hanke-avustusten maksatusten hakeminen ja kalatalousalueiden toiminta-avustusten käytön selvittäminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käsittelee harkinnanvaraisten kalatalouden edistämishankkeiden maksatushakemukset ja kalatalousalueiden toiminta-avustusten käytön selvitykset.

Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa maksatukset -välilehden kautta. Tee toiminta-avustuksen käytön selvitys myös sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus tai selvitys toiminta-avustuksen käytöstä ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 08.01.2024