Navigointivalikko
Tukien käytön ja tuotannon valvonta

Tukien käytön ja tuotannon valvonta

EU-tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.  ELY-keskukset organisoivat ja vastaavat omalla alueellaan maaseutuelinkeinoihin liittyvien tukien valvonnasta.

Valvontakohde

Valvonnoista vastaa

Maataloustuet ELY-keskus (Myös EU:n toimielinten tarkastajat ja maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston virkamiehet voivat tehdä tarkastuksia tiloilla)
Maataloustukien kuntatarkistukset Ruokavirasto ja ELY-keskus
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) alueelliset valvonnat ELY-keskus
Kasvinsuojeluaineiden alueellinen valvonta ELY-keskus (Tukes ohjeistaa)


Ohjeita tiloille valvontaa varten

Valvonta on sekä tuottajan että hallinnon kannalta pakollinen toimenpide. Ruokaviraston ohjeistuksen toivotaan helpottavan tuottajan ja viranomaisen yhteistyötä valvontatilanteessa.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Tukien käytön valvonta - Häme

EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta, josta Hämeen ELY-keskus vastaa omalla alueellaan.

Koska valvonta on sekä tuottajan että hallinnon kannalta pakollinen toimenpide, on ELY-keskus koonnut tuottajille ohjeita ja lisätietoa tukien valvonnasta. Ohjeistuksen toivotaan takaavan hyvän yhteistyön valvontatilanteessa.

Lisätietoa maataloustukien valvonnasta