Navigointivalikko

Kolttalain mukainen maan myynti - ingressi

Kolttalain mukainen maan myynti

Lapin ELY-keskus voi myydä koltta-alueella asuvalle koltalle maata pääasiallisesi asuinrakentamista varten enintään viisi hehtaaria. Koltan ennestään omistamaan tilaan voidaan myydä lisäaluetta. Myös pienyritystoimintaa varten voidaan myydä maata. Keväjärvellä on vielä vapaita kolttalain mukaiseen käyttöön tarkoitettuja tontteja, joissa on kunnallistekniikka valmiina. Hallinnansiirto Metsähallitukselta on edelleen mahdollista.

Kun suunnittelet maan hankkimista, ole yhteydessä Lapin ELY-keskukseen tai Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Heillä on ajantasainen tieto Keväjärven vapaista tonteista. Mikäli toiveenasi on tontti muualta koltta-alueelta kuin Keväjärveltä, ole yhteydessä Lapin ELY-keskukseen. Lapin ELY-keskus selvittää yhdessä Metsähallituksen kanssa, olisiko esittämäsi alue mahdollista siirtää kolttalain mukaiseen käyttöön.

Suosittelemme olemaan yhteydessä Lapin ELY-keskukseen aina ennen hakemuksen jättämistä erityisesti, kun toiveenasi on saada maata muualta kuin Keväjärven valmiista tonteista.

Maan hakijaa koskevat ehdot

Maanhakemisprosessi

Voit siirtyä maansaantihakemuksen täyttämiseen, kun sopiva maa-alue on löytynyt. Muistathan lukea hakemuksen ohjeineen ja täyttää hakemuksen huolellisesti. Tarkista ennen hakemuksen jättämistä, että täytät kolttalain mukaiset maan saajaa koskevat ehdot. Jätä maansaantihakemus liitteineen Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen antaa hakemuksesta lausunnon ja toimittaa hakemuksen yhdessä lausunnon kanssa Lapin ELY-keskukseen. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty Lapin ELY-keskukseen.

Prosessin eteneminen, kun haet maata Lapin ELY-keskuksen hallinnassa olevista maista (Keväjärven tontit)

Lapin ELY-keskus ottaa hakemuksen käsittelyyn. Hakemuksesta voidaan pyytää lausunto myös Kolttaneuvostolta. Lapin ELY-keskus tutkii, täyttääkö hakija ja hakemus maan myöntämisen ehdot ja tekee päätöksen asiassa. 

Prosessin eteneminen, kun haet maata Metsähallituksen hallinnassa olevista maista

Lapin ELY-keskus ottaa hakemuksen käsittelyyn. Hakemuksesta voidaan pyytää lausunto myös Kolttaneuvostolta. Jos maan hakijaa koskevat ja muut lain mukaiset ehdot (mm. pinta-ala ja käyttötarkoitus) täyttyvät, Lapin ELY-keskus aloittaa keskustelun hallinnansiirrosta Metsähallituksen kanssa.

Mikäli estettä hallinnansiirrolle ei ole, ELY-keskus tekee määräalasta hallinnansiirtoesityksen Metsähallitukselle. Metsähallitus antaa lausunnon esityksestä ja siirtää hallinnansiirtoesityksen lausuntoineen maa- ja metsätalousministeriön käsittelyyn. Maa- ja metsätalousministeriö antaa päätöksen asiassa. Tämän jälkeen Lapin ELY-keskus tekee maanmyyntipäätöksen.

Varauduthan pidempään käsittelyaikaan Metsähallitukselta ELY-keskukselle hallinnansiirtoa edellyttävässä tilanteessa.

Kaupanteko

Voit hakea rakennuslupaa jo myyntipäätöksen perusteella. Lapin ELY-keskus asettaa myyntipäätökseen rakentamisehdon, jonka mukaan maakaupat on tehtävä ja rakentaminen on aloitettava viimeistään kolmen vuoden kuluessa maanmyyntipäätöksestä. Kauppakirjat voidaan allekirjoittaa aikaisintaan maanmyyntipäätöksen valitusajan jälkeen. Kauppakirjat tehdään siinä vaiheessa, kun Lapin ELY-keskus on varmistunut, että rakentaminen tulee toteutumaan. Mikäli haet rakentamiseen valtionlainaa, allekirjoitetaan maakauppakirja ja rakentamiseen liittyvä valtionlaina samaan aikaan.

Hakemuslomake

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Inka Ahonen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 096, sähköposti: [email protected]
  • maataloussihteeri Minna Pulju (Inarin kunta, maaseututoimi), p. 040 357 6077, sähköposti: [email protected]

Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024