Navigointivalikko

Kalastuskiellot ja rajoitukset - ingressi

Kalastuskiellot ja rajoitukset

Onkiminen ja pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus ovat kalastuslain mukaan kiellettyjä vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätyllä vesialueella rajoittaa onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne, jos se on tarpeen:

1) käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaamiseksi;

2) kalataloudellisen tutkimuksen suorittamiseksi;

3) kalakannan turvaamiseksi;

4) kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi; tai

5) toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin kohdistuvan häirinnän estämiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä rajoituksen tai kiellon enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan joko omasta aloitteestaan taikka kalastusoikeuden haltijan, kaupallisen kalastajan, kalatalousalueen taikka sen aloitteesta, jonka etua asia koskee. Nämä kieltoalueet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilla olevasta kalastuskieltojen karttapalvelusta. Tietoa alueista voi kysyä myös suoraan ELY-keskuksista.

Lisäksi ELY-keskus voi tietyin edellytyksin sallia poikkeuksia kalastuslain säädösten ja rajoitusten noudattamiseen.

Tarkempaa tietoa rajoituksista ja mm. kalastuslain mukaisista alamitoista ja rauhoitusajoista on maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023