Navigointivalikko

Kaupallisen kalastamisen aloittaminen - ingressi

Kaupallisen kalastamisen aloittaminen

Kalan kysyntä on Suomessa tällä hetkellä suurta  ja kalastajan saamat hinnat sen myötä hyvät. Kalastajien määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt kalastajien ikääntymisen vuoksi. Suuri osa kaupallisesti tärkeistä kalakannoista varsinkin sisävesillä kestäisi nykyistä tehokkaamman kalastuksen. Erityisesti muikun, hauen, ahvenen, mateen ja pohjoisimmassa Suomessa siian kalastusta voisi kestävästi lisätä. Uusia mahdollisuuksia on myös vajaahyödynnetyissä lajeissa kuten särkikaloissa. 

Kaupalliseksi kalastajaksi aikovan on hyvä muistaa seuraavat asiat:

  1. Hanki hygieniapassi, jos käsittelet kalaa maissa laitoksessa tai elintarvikehuoneistossa
  2. Tee kunnan terveysvalvonnalle alkutuottajailmoitus.
  3. Tee alkutuottajan omavalvontasuunnitelma.
  4. Ilmoittaudu ELY-keskuksen kaupallisten kalastajien rekisteriin.
  5. Ilmoita veneesi kalastusalusrekisteriin.
  6. Käy verotoimistossa ilmoittautumassa ALV-velvolliseksi.
  7. Käy MYEL-asiamiehen luona keskustelemassa eläkemaksuista.

Mikäli tunnet kaipaavasi apua edellä luetelluissa toimenpiteissä, ota yhteyttä alueesi ELY-keskukseen. Jos asut jonkun kalatalouden toimintaryhmän alueella, voit ottaa yhteyttä myös ryhmän aktivaattoriin. Toimintaryhmät avustavat kalastajia myös investointitukien hakemisessa. Jos sinulla on idea hyvästä koulutus- tai kehittämishankkeesta, ryhmän aktivaattori selvittää hankkeen rahoitusmahdollisuudet ja etsii hankkeelle toteuttajan.

Kaupallinen kalastus ja elintarvikelainsäädäntö

Elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaan alkutuotannolla tarkoitetaan elävien kalastustuotteiden pyyntiä, viljelyä ja keräämistä tarkoituksena niiden saattaminen markkinoille. Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa ei ole kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.

Kaupallisen kalastajan on tehtävä ilmoitus alkutuotantopaikasta kunnan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Tämä koskee kaikkea, myös vähäistä kalan myyntiä. Alkutuotannon toimijan on laadittava kirjallinen kuvaus alkutuotantopaikalla käytettävistä keskeisistä menettelyistä eli alkutuottajan omavalvontasuunnitelma.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024