Navigointivalikko
Maataloustukien valvonta - ingressi

Maataloustukien valvonta

Maataloustukien valvonnalla halutaan varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisin ja tasapuolisin perustein koko maassa. Tuen myöntämisperusteita valvotaan maatiloilla ja tuotantolaitoksissa, kuten meijereissä, teurastamoissa ja leipomoissa. Maatiloilla valvotaan pelto- ja eläintukien lisäksi myönnettyjen investointitukien käyttöä sekä rahoitettujen hankkeiden suunnitelmien mukaista toteutumista. Oman ryhmänsä muodostavat kasvihuonetuotannon tarkastukset.

Tilavalvontana valvotaan

  •     pinta-alaperusteiset tuet
  •     eläinperusteiset tuet
  •     täydentävät ehdot

ELY-keskukset vastaavat ja raportoivat valvonnoista Ruokavirastolle, joka toimii Suomen maksajavirastona. Ruokavirasto raportoi valvonnoista vuosittain Euroopan unionille.

Tilalla tehtävistä valvonnoista vastaavat ELY-keskusten virkamiehet. Tarkastajan oikeudet tarkastustoimintaan ilmenevät valvontapassista tai valtakirjasta. Myös EU:n toimielinten tarkastajat ja maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston virkamiehet voivat tehdä tarkastuksia tiloilla.

Tukien maksaminen valvonnassa olevalle tilalle

EU-tukien maksuaikataulut määräytyvät EU:n asetuksissa ja EU:n budjettivuoden mukaan. Suomessa tuet pyritään maksamaan sallitun maksuaikataulun alussa.

Valitusoikeus

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemästä tukipäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus ELY-keskukseen ja edelleen valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen. Valvontapöytäkirjaan merkityt tiedot ja huomautukset otetaan huomioon valitustilanteessa.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maataloustukien valvonta - Häme

Tilalle pyritään ilmoittamaan valvontakäynnistä etukäteen. Ilmoituksen saa tehdä kahta vuorokautta ennen valvontakäyntiä. Kaikista valvonnoista ei ilmoiteta etukäteen ja osa valvontakäynneistä on sellaisia, joissa etukäteen ilmoittaminen ei ole sallittua. Erityisesti eläinvalvonnassa on rajoituksia siihen, voiko tarkastuksesta ilmoittaa ennalta vai ei. Ilmoittamisen yhteydessä sovitaan tarkastuksen aika sekä käydään läpi valvonnassa tarvittavat asiakirjat. Valvontailmoituksen jälkeen sinun on hyvä varata esille kaikki pyydetyt asiakirjat. Halutessasi voit käyttää myös avustajaa valvontatilanteessa.

Tilakäynnin aluksi tarkastaja kertoo viljelijälle valvonnan tarkoituksesta ja menetelmistä. Lisäksi saat tiedotteen, jossa on kerrottu yleisiä asioita valvontaan liittyen.

Valvontakäynnillä käydään läpi tukien myöntämisen edellytyksenä olevien ehtojen noudattaminen. Tilalla tarkastetaan tukiehtoina olevat asiakirjat sekä valvonnassa olevat peltolohkot ja/tai eläimet.

Tehdyt havainnot kirjataan valvonnan tarkistuslistaukseen, josta viljelijä halutessaan saa kopion. Mikäli kyse on peltovalvonnasta, tarkastaja tekee peltolohkoja koskevat muutokset suoraan peltolohkorekisterin tietokantaan. Peruslohkomuutoksista viljelijälle lähetetään kartat tai muuttuneet tiedot ja peltolohkojen rajaukset tulevat nähtäville Vipu-palveluun. Tarkastuskäynnistä lähetetään tilalle valvontapöytäkirja allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu valvontapöytäkirja palautetaan ELY-keskukseen. Allekirjoituksen puuttuminen ei estä valvonnan jatkokäsittelyä. Tehty valvonta ja siitä laadittu valvontapöytäkirja vaikuttaa tukimaksuihin ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ei poista valitusmahdollisuutta. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemä tukipäätös on valituskelpoinen päätös ja tästä on mahdollisuus valittaa, mikäli on tyytymätön lopputulokseen.

Maataloustukien valvonnan lisäksi ELY-keskus myös kouluttaa maaseutuelinkeinoviranomaisia sekä viljelijöitä. Kunnille ja viljelijöille annetaan tietoa ja neuvoja maataloustukien hakuun ja valvontaan liittyvissä asioissa. Lisää tietoa valvonnasta löydät Ruokaviraston verkkosivuilta, linkit sivun oikeassa laidassa. Lisätietoja maataloustukien valvonnasta ja ympäristökorvauksen talviaikaisesta asiakirjavalvonnasta voit kysyä alla olevilta henkilöiltä.

Maataloustukien valvonta

Talviaikainen asiakirjavalvonta

  • tarkastaja Veli-Matti Keskinen p. 0295 025 056