Navigointivalikko

Kolttien oikeudet valtion maa- ja vesialueilla

Kolttien oikeudet valtion maa- ja vesialueilla

Koltta-alueella asuvalla koltalla on alueella sijaitsevilla valtion maa- ja vesialueilla ilman eri korvausta oikeus:

Metsähallituksen luvalla

  • saada osoituksen mukaan määrätyiltä paikoilta rakennus-, poltto- ja muuta kotitarvepuuta sekä rakennus- ja muuta kotitarvetta varten soraa ja täytemaata
  • kunnostaa peltoa, niittyä ja laidunta
  • sijoittaa poro-, metsästys- ja kalapirttejä, kalakellareita ja varastosuojia. Rakennuksen sijoittamisen tulee olla perusteltua koltan ja hänen perheensä talouden tarvitsemien elintarvikkeiden saamisen kannalta. Metsähallitus pyytää asiasta lausunnon Lapin ELY-keskukselta.

Ilman erityistä lupaa

  • käyttää omaa polttopuutarvetta varten valtion metsissä olevaa maapuuta ja kuivaa puuta (ei rakennuspuuksi kelpaavaa puuta)
  • pitää venevalkamia ja kalastusvälineiden kuivatuspaikkoja
  • laiduntaa karjaa sekä koota sille heinää, lehdeksiä, järviluhtaa ja -kortetta
  • harjoittaa kalastusta valtion vesialueilla.

Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023