Navigointivalikko

Pinta-alaperusteiset tuet - ingressi

Pinta-alaperusteiset tuet

Pinta-alaperusteisien tukien tarkoitus on mm. tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen sekä ympäristön suojeleminen.

ELY-keskukset hallinnoivat seuraavia tukia:

Ympäristösopimukset ja luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset koostuvat maatalouden vesiensuojelua, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta edistävistä erillisistä toimenpiteistä. Palauta sopimushakemus ELY-keskukseen päätukihaun yhteydessä. Sopimusten kesto on 5 vuotta.

Luonnonmukainen tuotanto edistää turvallisten orgaanisten lannoitusaineiden kierrätystä ja lisää kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuutta sekä eläinten lajinmukaisempaa hoitoa. Luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta haetaan ELY-keskuksesta.

Muut pinta-alaperusteiset tuet haetaan kunnan maaseutuviranomaiselta, lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta:

Tuet ja rahoitus: Viljelijä (ruokavirasto.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024