Navigointivalikko

Kolttien asiainhoito - ingressi

Kolttien asiainhoito

Kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten koltat voivat valita kolttien luottamusmiehen 3 kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen tulee olla koltta-alueella asuva koltankielentaitoinen ja kolttalain (253/1995) 4 §:ssä tarkoitettu henkilö, joka on tehtävään kykenevä.

Toimikaudella 2021-2023 kolttien luottamusmiehenä toimii Veikko Feodoroff, puh. 050 396 1297. Luottamusmiehen sihteerinä toimii Terhi Harju p. 040 715 3680. Toimiston yhteystiedot: Kolttien kyläkokous, Sevettijärventie 9080, 99800 Ivalo, sähköposti kolttien.kylakokous(at)saamisiidsaabbar.fi

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmiehen tehtävänä on

  • huolehtia kolttien kyläkokousten ja kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta sekä niiden päätösten täytäntöönpanosta
  • antaa tietoa ja neuvoja koltille myönnettävien etujen hakemisessa ja käyttämisessä
  • seurata lainsäädäntöä, viranomaisten päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutuksia kolttien toimeentulolle ja muille elinolosuhteille ja tehdä aloitteita epäkohtien poistamiseksi
  • hoitaa lainsäädännössä ja kolttien luottamusmiehen ohjesäännössä määrätyt tehtävät sekä kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksellä hänelle tehtäväksi määrätyt tehtävät.

Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023