Navigointivalikko

Vesiviljelyrekisteri

Vesiviljely  

Vesiviljelylaitosten rekisteröinti

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset ylläpitävät vesiviljelyrekisteriä, johon kirjataan kaikki kalan- tai ravunkasvatuslaitokset, luonnonravintolammikot, mätihautomot ja onkilammikot.

Vesiviljelyn harjoittaja on velvollinen ilmoittamaan laitostaan koskevat tiedot sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Ahvenanmaalla tiedot toimitetaan maakuntahallitukselle. Rekisterin tietoja tarvitaan mm. kala- ja raputautien torjuntaan sekä tilastointiin ja tutkimukseen. Vesiviljelyrekisterin omistaja on Ruokavirasto.

Vesiviljelyn harjoittamiseen tarvittavista ympäristöluvista saa lisätietoa ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

ELY-keskusten asiantuntijat:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 08.01.2024