Navigointivalikko
Kalastuksen säätely

Kalastuskiellot ja rajoitukset sekä erikoisluvat

Onkimista ja pilkkimistä sekä kalastonhoitomaksuun perustuvaa viehekalastusta ei saa harjoittaa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla eikä niillä vesialueilla, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty. ELY-keskukset voivat hakemuksesta rajoittaa onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta.

Saimaannorppa on erityisesti suojeltava laji luonnonsuojelulainsäädännön perusteella ja tiukkaa suojelua vaativa laji EU:n luontodirektiivissä. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joilla rajoitetaan kalastusta saimaannorpan suojelun tehostamiseksi.

Tutkimustarkoituksia varten ELY-keskukset voivat myöntää luvan kalastuslaissa tai sen nojalla annetussa päätöksessä kiellettyyn kalastukseen.

ELY-keskuksilla on kalastuslain mukaan mahdollisuus erityisestä syystä myöntää poikkeuslupa asetusta pienempien kalojen pyytämiseen. Lupia voitaisiin myöntää esimerkiksi alueilla, joissa rauhoitettua tai vähimmäismitalla säänneltyä kalalajia on istutettu yksinomaan pyyntitarkoituksessa ja joissa kalakannalla ei ole luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut ELY-keskuksille suosituksen siitä, mitä asioita lupaharkinnassa tulisi ottaa huomioon. Päätökset luvista tekee kuitenkin ELY-keskus.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kalastuskiellot ja rajoitukset sekä erikoisluvat - Järvi-Suomi

Järvi-Suomen alueella ns. yleiskalastusoikeuksia on rajoitettu lähinnä ns. erityiskalastuskohteissa sekä tietyillä lohikalakantojen hoidon keskeisillä alueilla tai istutuspaikoilla.

Lisäksi kalastusta rajoitetaan Saimaalla saimaannorpan suojelun tehostamiseksi. Valtioneuvoston asetukset koskevat  keväistä verkkokalastuskieltoa ja ympärivuotisia pyydysteknisiä määräyksiä. Käytännössä kalastusta rajoitetaan osakaskuntien ja ELY-keskuksen tekemillä sopimuksilla,  joissa sovitaan vapaaehtoisista verkkokalastuskielloista ja eräiden muiden pyydysten käytön rajoittamisista 15.4. – 30.6. välisenä aikana. Tavoitteena on suojella erityisesti saimaannorpan poikasia. Alueilla, joilla sopimusta ei ole, mutta jotka ovat keskeisillä saimaanorpan elinalueilla, valtioneuvosto on asetuksella kieltänyt verkkokalastuksen keväällä samana aikana.