Navigointivalikko

Kalastuksenvalvonta - ingressi

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvonnan tavoitteena on, että noudatetaan kalastusta koskevia säädöksi ja määräyksiä ja kalastavilla henkilöillä on asianmukaiset luvat. Valvonta on keskeinen osa kala- ja rapukantojen kestävää käyttöä.

Kalastusta valvovat kalastuksenvalvojat, poliisi, kalastusviranomaiset, rajavartiolaitos ja Metsähallituksen erävalvojat ja tulli. Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään se, joka suorittanut hyväksytysti kalastuksenvalvojan kokeen, on oikeustoimikelpoinen ja tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja sopii henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään. Valvojan tulee olle ELY-keskuksen hyväksymä.

Kalastuksenvalvojalla tulee olla ELY-keskuksen hyväksymisen lisäksi valtuutus kalatalousalueelta, osakaskunnalta tai vesialueen omistajalta valvoa kalastusta.

Kalastuksenvalvojalla on oltava kalastuksenvalvojakortti, joka hänen on pyydettäessä esitettävä kalastajalle.

Kalastuslainsäädäntö

Vapaa-ajan kalastukseen liittyvä lainsäädäntö löytyy parhaiten valtion säädöspankista Finlexistä, johon on koottu sekä ajantasaistettu lakitieto että maa- ja metsätalousministeriön antamat asetukset.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024