Navigointivalikko

Kasvinsuojeluaineiden valvonta

Kasvinsuojeluaineiden valvonta

Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja markkinavalvontatehtävät hoidetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes). Valmisteiden hyväksymiseen ja koetoimintaan liittyvät lomakkeet löytyvät Tukesin Internet-sivuilta.

ELY-keskukset hoitavat kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät Ruokaviraston ohjaamana.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024