Navigointivalikko
Eläinperusteiset tuet - ingressi

Eläinperusteiset tuet

Eläinperusteisten tukien tarkoituksena on tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen.

Porotaloudelle maksetaan vuosittain eläinkohtaista tukea omistuksessa olleiden eloporomäärien perusteella. Tukea haetaan Lapin ELY-keskuksesta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

Muut eläinperusteiset tuet haetaan kunnan maaseutuviranomaiselta, lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Eläinperusteiset tuet - Häme

Eläinperusteisia tukia haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Yksityiskohtaiset tukiehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta sekä hakuohjeista. Sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä pääset tutustumaan eri tukimuotojen tukiehtoihin. Lisätietoja voit kysellä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksesta.

Eläintukien osalta sinun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että seuraavat asiat ovat tilallasi kunnossa.

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti on yksi osa-alue täydentävien ehtojen vaatimuksista. Tarkoituksena on, että eläin voidaan jäljittää koko elinkaaren ajalta. Erityisen tärkeää jäljitettävyys on eläintautitilanteessa. Taudin lähtöpaikka pystytään selvittämään nopeasti sekä tarvittaessa rajaamaan tartunta-aluetta kun eläin on asianmukaisesti merkitty.

Eläinten merkintä ja rekisteröinti tarkoittaa sitä, että rekisteröidyt eläintenpitäjäksi, huolehdit siitä, että eläimet ovat säädösten mukaisesti merkittyjä, rekisteri-ilmoitukset on tehty ilmoitusaikojen puitteissa ja pitopaikkakohtaiset eläinluettelot ovat ajantasaiset. Mahdolliset puutteet eläinten merkitsemisessä aiheuttavat tukimenetyksiä kaikkiin EU:n suoraan tai osittain rahoittamiin tukiin, koska kyseessä on täydentävien ehtojen vaatimus. Pieneltä tuntuvasta korvamerkkipuutteesta voi äkkiä kasvaa mittava tukimenetys. Siksi kannattaa huolehtia merkintäasiat ja rekisterit kuntoon.

Ilmoita eläimen rekisteritiedot jatkossa seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta, sillä EU:n eläinpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat ajan tasalla. Tee ilmoitukset (syntymä, osto, poisto) nautarekisteriin sekä lammas- ja vuohirekisteriin aina seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Tilalla ylläpidettävään eläinluetteloon tapahtumat tulee kirjata aina kolmen vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset rekisteriin voit tehdä kuuden kuukauden kuluessa poikimisesta. Määräaikojen noudattaminen on erittäin tärkeää, sillä ne perustuvat eläinten merkintä- ja rekisteröintijärjestelmää koskevaan EU-asetukseen. Jos eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään eli sen tukikelpoisuus päättyy koko vuodelta. Jos yli 20 % maatilasi eläimistä joudutaan hylkäämään, palkkiota ei makseta kyseiseltä vuodelta lainkaan.

Linkit tarkempiin eläinlajikohtaisiin merkitsemis- ja rekisteröintioppaisiin ovat oikean palstan alueellisissa linkeissä (Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiohje, Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohje sekä Sikojen merkitseminen ja rekisteröinti). Oppaita voi myös tilata maksuttomasti Ruokavirastosta sekä Maatalouden Laskentakeskuksen asiakaspalvelusta (naudat sekä lampaat ja vuohet). Huomaathan, että samat vaatimukset koskevat sekä tuotanto- että harraste-eläimiä.

Eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset

Eläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassaolevasta eläinsuojelulainsäädännöstä eivätkä siis tuo tuotantoeläinten pidolle uusia vaatimuksia. Eläinten hyvinvoinnin valvonnan piiriin kuuluvat seuraavat tuotantoeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, munivat kanat, hevoset, biisonit, tarhatut peurat, strutsieläimet, ankat, myskisorsat, hanhet kalkkunat ja turkiseläimet. Vuodesta 2016 alkaen täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset kattavat lähes koko eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset ja koskevat kaikkia maataloustarkoituksiin pidettäviä tuotantoeläimiä.

Kaikkia tuotantoeläimiä koskevat pitopaikkaan liittyvät vaatimukset. Pitopaikan tulee täyttää eläinlajille asetetut tilavaatimukset, ilmanlaadun, lämpötilan ja kosteuden tulee olla eläinlajille sopivat, ilmanvaihdon häiriöihin tulee varautua ja valaistuksen tulee olla asianmukainen. Lisäksi eläimet pitää voida suojata huonoilta sääolosuhteilta tarpeen vaatiessa. Lisäksi sinun tulee huolehtia siitä, että ruokintaa, juottoa ja eläinten kytkemistä koskevat vaatimukset täyttyvät ja sairaista eläimistä pidetään asianmukaisesti huolta. Muistathan myös pitää kirjaa kuolleista eläimistä. Kirjanpito voi olla kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

Vuodesta 2015 alkaen eläinten hyvinvoinnin valvonta laajenee kaikkien tuotantoeläinten kohdalla koskemaan myös valaistukseen, sairaista ja vahingoittuneista eläimistä huolehtimiseen sekä eläinten suojaamiseen sääolosuhteilta liittyviä ehtoja. Lisäksi uusina eläinlajikohtaisina valvontakohteina on, että vasikoiden hyvinvointi tarkastetaan vähintään kaksi kertaa päivässä, vasikat saavat ternimaitoa viimeistään 6 tunnin kuluttua poikimisesta, sikalan melutaso ei ylitä jatkuvasti 65 db ja sikalan betonisen rakolattian vaatimukset täyttyvät.

Vuodesta 2016 lähtien uusina kohteina vasikoilla ja vähintään 6 kk ikäisillä naudoilla valvotaan vaatimukset, jotka koskevat pitopaikan kuntoa, puhtautta sekä turvallisuutta, rakennusten ja laitteiden materiaaleja, ulkotarhan vaatimuksia, ruokinta- ja juomalaitteiden päivittäistä tarkastamista ja niiden varajärjestelmiä, koneellista ilmanvaihtoa ja sen hälytysjärjestelmää sekä kirjanpitoa kuolleista eläimistä. Lisäksi yli 6 kk ikäiset naudat tulee tarkastaa vähintään kerran päivässä. Ulkotarhan ja laitumen aidat mukaan lukien tulee olla turvallinen ja pysyä sopivan kuivana. Pidä huoli myös tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista.

Tuotantoeläimiä koskeva eläinsuojelulainsäädäntö on esitelty eläinsuojelulainsäädäntöoppaissa.

Voit tulostaa itseäsi kiinnostavan eläinlajikohtaisen esitteen Ruokaviraston sivuilta (linkki oikealla palstalla). Oppaita on saatavissa myös maa- ja metsätalousministeriöstä postitse, puhelimitse (029 516 2200) ja internet-sivuilta www.mmm.fi.

Mikäli olet sitoutunut eläinten hyvinvointikorvaukseen (EHK), tulee tukiehtojen vaatimukset huomioida lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi. Eläinlajikohtaiset tukiehdot löytyvät hakuohjeista sekä Ruokaviraston verkkosivuilta.