Navigointivalikko

Porotalous ja luontaiselinkeinot

Porotiloja ja porotaloustiloja koskevat luovutusluvat

Luovutusrajoitusten alaisen porotilan/porotaloustilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on saatava Lapin ELY-keskuksen lupa. Ilman ELY-keskuksen antamaa luovutuslupaa luovutus on mitätön.

Kirjallinen  vapaamuotoinen luovutuslupahakemus voidaan toimittaa joko suoraan ELY-keskukselle (Lappi, Kainuu tai Pohjois-Pohjanmaa) tai vaihtoehtoisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, minkä alueella porotila/porotaloustila sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toimittaa hakemuksen edelleen ELY-keskukselle ratkaistavaksi. ELY-keskus pyytää hakemuksesta lausunnot kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja Paliskuntain yhdistykseltä.

Luovutuslupa-asiassa tehdystä päätöksestä peritään maksu, joka vuonna 2023 on 80 € (VNa 1357/2022). Maksusta lähetetään jälkikäteen erillinen lasku.


I  Luovutuksensaaja on tiedossa

Niissä tapauksissa, joissa luovuttajalla on jo tiedossa luovutuksensaaja, suositellaan noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

 1. Porotila: Mikäli luovutuksensaajana on poronhoitoalueella asuva yksityinen henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa poronhoidosta, luovutuslupa myönnetään.
  Porotaloustila: Mikäli luovutuksensaajana on henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa porotaloudesta ja on vakituisesti asunut viimeiset viisi vuotta poronhoitoalueella, luovutuslupa myönnetään.

  Lupa-asian vireille saattamiseksi tehdään luovutuslupahakemus, jonka liitteenä on luovutuksen ehdot osoittava asiakirja (esikauppakirja, lahjakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.).
   
 2. Porotila: Mikäli luovutuksensaajana on muu kuin kohdassa 1. tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisistä syistä.
  Porotaloustila: Mikäli luovutuksensaajana on muu kuin kohdassa 1. tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisistä syistä.

  Lupa-asian vireille saattamiseksi tehdään luovutuslupahakemus, jossa esitetään myynnin syyt perusteluineen. Hakemuksen liitteiksi laitetaan myyntiehdot osoittava asiakirja (luonnoskauppakirja, esikauppakirja tms.) sekä kaikki muut asiakirjat, joihin myynnin perusteluissa vedotaan.

 

II  Luovutuksensaaja ei ole tiedossa (yleensä kauppoja)

Niissä tapauksissa, joissa porotila/porotaloustila tai sen osa aiotaan myydä, mutta myyjällä ei ole tiedossa ostajaa, tulee ennen lupahakemuksen vireille laittamista luotettavasti selvittää mahdolliset ostajaehdokkaat porotalouden piiristä. Tämän vuoksi suositellaan noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

 • Myyntihalukkuudesta ilmoitetaan kirjallisesti tai suullisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja paikallisen paliskunnan poroisännälle.
 • Tilan myynnistä julkaistaan myynti-ilmoitus paikallislehdessä ja/tai internetissä. Ilmoituksessa mainitaan, että kaupan kohde on porotila/porotaloustila tai sen osa.
 • Myyntiä aikova porotilan/porotaloustilan omistaja tekee tämän jälkeen luovutuslupahakemuksen. Hakemuksen liitteiksi laitetaan myyntiehdot osoittava asiakirja (luonnoskauppakirja, esikauppakirja tms.) ja kaikki muut asiakirjat, joihin myynnin perusteluissa vedotaan sekä kopio lehdessä ja/tai internetissä julkaistusta porotilan/porotaloustilan tai sen osan myynti-ilmoituksesta.

Hakulomake:

Lisätietoja:

 • Lapin ELY-keskus: lakimies Tarja Loukusa, puh. 0295 037 179
 • Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen

Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023