Navigointivalikko

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus

Ajankohtaista

Rahoitus poro- tai luontaiselinkeinojen harjoittajille aloittamiseen ja investointeihin sekä paliskuntien investointeihin

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajat voivat hakea investointi- ja aloitustukia Lapin ELY-keskuksesta. Tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 
 

 

 

 

 • 16.1.–15.4.

 • 16.4.–15.6.

 • 16.6.–15.9.

 • 16.9.–15.1.

 
 

17.5.2017 käynnistynyt tukijakso päättyy 15.9.2017. Päätöstenteko alkaa aikaisintaan 16.9. ja tukien maksu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/porotalous-ja-kolttalain-mukaiset-tuet/Sivut/poro_ja_luontaiselinkeinojen_tuet.aspx#sthash.PcvNCXB9.dpuf

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 
 

 

 

 

 • 16.1.–15.4.

 • 16.4.–15.6.

 • 16.6.–15.9.

 • 16.9.–15.1.

 
 

17.5.2017 käynnistynyt tukijakso päättyy 15.9.2017. Päätöstenteko alkaa aikaisintaan 16.9. ja tukien maksu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/porotalous-ja-kolttalain-mukaiset-tuet/Sivut/poro_ja_luontaiselinkeinojen_tuet.aspx#sthash.PcvNCXB9.dpuf

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka vuonna 2022 ovat:

 • 16.1.–15.4.
 • 16.4.–15.6.
 • 16.6.–15.9.

Vuonna 2022 aloitustukea tulee hakea 15.9.2022 mennessä. Näihin hakemuksiin tehdään päätös viimeistään 30.12.2022. Jätä aloitustukihakemuksesi vireille siis viimeistään 15.9.2022.

Vuodenvaihteen jälkeen alkaa uusi ohjelmakausi. 16.9.2022 jälkeen jätettyihin hakemuksiin joudutaan tekemään kielteinen päätös, koska viimeinen hakuaika on 16.9.2022-15.1.2023. Näin ollen 16.9. jälkeen jätettyihin hakemuksiin ei voida tehdä myönteisiä päätöksiä. Aloitustukea voi hakea taas vuonna 2023, kun haku aukeaa vuoden alkupuoliskolla.  

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevan on hyvä muistaa, että aloitustukea voi saada vain henkilö, joka on hakemuksen vireilletulohetkellä alle 41-vuotias ja jonka tilanpidon aloittamisesta on kulunut alle kaksi vuotta. Jos jompikumpi määräaika alkaa lähestyä marras-joulukuussa 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella, on aloitustukihakemus syytä jättää vireille viimeistään 15.9.2022. Muussa tapauksessa aloitustuki jää saamatta.

Paliskuntien ja yksityisten investointituet

Vuoden 2022 määrärahat on käytetty. Investointitukia voi taas hakea, kun haku aukeaa vuonna 2023. Aitojen kunnossapitotukea haetaan vuodelle 2023, kun haku aukeaa.

 

Rahoitus porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle.

Tutkimushankkeiden rahoitushaku aukeaa aikaisemmista vuosista poiketen myöhemmin keväällä 2023. Tämän vuoden haun painopisteet on jo päätetty ja ne ovat seuraavat:

 1. Porotalouden taloudelliset vaikutukset ja haasteet yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminnan kannalta ja niiden hallinta.
 2. Porojen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen; kuten loislääkintää edistämällä ja kehittämällä uusia käytäntöjä.
 3. Porotalouden markkinavoiman kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.
 4. Kolttakulttuurin, koltta-alueen ja luontaiselinkeinojen elinvoimaisuus sekä perinteiset elinkeinot ja muun maankäytön luomat haasteet.

Hakulomake, yleiset ohjeet ja valintaperusteet julkaistaan hakuilmoituksen yhteydessä nettisivuillamme.

 

Lue lisää:

Porotalouden eläinkohtainen tuki (porotuki)

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. 

Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuoden päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Tuensaajalla tulee olla valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä vähimmäiseloporomäärä.  

Tuensaajan tulee pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista (POMU). 

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät. Tukea ei makseta myöskään ns. teurasrästiporoista.

Poro- ja luontaiselinkeinoja tukevat yritys- ja kehittämishankkeet

Lue lisää yritys- ja hanketuista.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 09.01.2023