Navigointivalikko

Elinkeinokalatalous - rahoitus

Rahoitus

Elinkeinokalatalouden investointeja ja kehittämishankkeita rahoitetaan Euroopan  meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Rahoitusta ohjaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma, joka kattaa ohjelmakauden 2014–2020. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksilta sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Maksimituki vaihtelee hankkeittain 20–80 %. Kunkin toimenpiteen enimmäistukiprosentti ilmenee kyseisen toimenpiteen hakuohjeesta.

Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskusten muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. ELY-keskusten lisäksi muu julkinen rahoituslähde on Business Finland. Aloittava yrittäjä voi saada TE-toimistosta starttirahaa.

Elinkeinokalatalouteen myönnettyjen avustusten käyttöä valvovat ELY-keskusten lisäksi mm. Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Euroopan komissio.

Avustusten maksatus

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetyt hanke- ja yritystuet sekä hylje- ja merimetsokorvaukset.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 20.12.2022