Navigointivalikko

Kalavesien kunnostus - Ingressi

Kalavesien kunnostus

Ajankohtaista

ELY-keskukset ohjaavat ja rahoittavat virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia vuosittain vahvistettavan erillisen ohjelman mukaan.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää ELY-keskuksille rahoitusta kalavesien kunnostukseen. Kalataloudelliset kunnostukset kohdistuvat lähinnä virtavesiin, mutta myös järvikunnostuksiin on mahdollista hakea rahoitusta.

Kunnostukset toteutetaan mm.

  • poistamalla vaellusesteitä
  • rakentamalla kalateitä
  • lisäämällä kalojen kutu- ja poikastuotantoalueita
  • parantamalla pyyntikokoisten kalojen elinympäristöjä.

Aloitteen kunnostamisesta voi tehdä alueellisen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisille. ELY-keskukset valitsevat myös itse aktiivisesti kunnostuskohteita.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023