Navigointivalikko

Uhanalaisten kalakantojen suojelu ja hoito

Uhanalaisten kalakantojen suojelu ja hoito

Suomen eliölajien uhanalaisuusluokituksen (2010) mukaan vaelluskaloista meritaimen ja järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi ja vaellussiika, ankerias sekä taimenen sisävesikannat napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisiksi. Kalalajien ja –kantojen säilymisen turvaamiseksi on laadittu strategioita ja ohjelmia.

ELY-keskuksen kalatalousviranomaiset suunnittelevat, edistävät ja toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi ja kalakantojen tasapainoisen kehityksen edistämiseksi. Suunnitelmallisella ja tehokkaalla hoidolla ja kalastuksen säätelyllä huolehditaan siitä, että kalavarat pysyvät geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023