Navigointivalikko
Tuotannolliset investoinnit

Tuotannolliset investoinnit

Maatiloille myönnettävien investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

Tukea voidaan myöntää avustuksena, lainan korkotukena ja lainatakauksena.

Tukikelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi käytössä on valintamenettely, jonka perusteella valitaan rahoitettavat hankkeet.

Maatalouden investointitukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Tuotannolliset investoinnit – Etelä-Savo

Kuluvalla ja pian päättymässä olevalla ohjelmakaudella Etelä-Savossa on rahoitettu maatalouden tuotannollisia investointeja yhteensä 185 kappaletta. Avustusta investointeihin on myönnetty yhteensä noin 21 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa hieman yli 20 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta on kohdistunut maidon ja naudanlihan tuotantoa harjoittaville maatiloille. Myös kasvihuone- ja avomaan vihannestuotantoa harjoittavat yritykset ovat aktiivisesti kehittäneet toimintaansa ja hakeneet rahoitustukea.

Investointitukien kysyntä on kuluvan ohjelmakauden loppua kohden lisääntynyt niin, että vuonna 2020 on jo kesäkuun loppuun mennessä myönnetty enemmän kuin minään edeltävänä vuotena.

Kuluva ohjelmakausi päättyy 31.12.2021, mutta maatalouden investointien rahoitus Etelä-Savossakin jatkuu myös vuonna 2021 ja 2022. Tulevista hakumenettelyistä ja aikatauluista tiedotetaan tulevan vuodenvaihteen tienoilla.