Navigointivalikko

Elinkeinokalatalous

Elinkeinokalatalous

ELY-keskukset tarjoavat elinkeinokalatalouden toimijoille (kaupalliset kalastajat, vesiviljelijät, kalan jalostajat ja kalakauppiaat) rahoitusta ja korvauksia sekä lupia ja tietoa näistä osa-alueista. Rahoitusta voi hakea Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta Hyrrä-järjestelmän avulla. Lupia elinkeinokalatalouden toimijat tarvitsevat mm. kaupallisen kalastuksen aloittamiseen, aluksen rekisteröintiin, kalastuskiintiöiden hankintaan, saalisseurantaan ja vesiviljelyrekisteriin ilmoittautumiseen.

ELY-keskus voi myös myöntää kaupalliselle kalastajalle enintään viiden vuoden määräajaksi luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen yksityisellä vesialueella. Lupa voidaan myöntää ainoastaan tilanteessa, jossa kalastusoikeuden haltijan kanssa ei ole päästy sopimukseen ja tietyt ehdot täyttyvät.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023