Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku - Sisältö

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Ajankohtaista

Avustuksen tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa huomioimalla ja yhteensovittamalla maa- ja metsätalouden sekä vesiensuojelun tarpeet.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallinnan suunnittelua, toteutusta ja yhteistyötä sekä sopeutumista muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Lisäksi hankkeilla parannetaan peltojen ja metsien vesitaloutta, vähennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Avustettavat toimenpiteet voivat olla sekä laajoja yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia suunnittelu- ja toteutushankkeita.

Avustuksen hakija

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustus voidaan myöntää usean toteuttajan yhteishankkeelle.

Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuksen päähakijana eivät voi olla valtion virastot ja laitokset. Valtion tutkimuslaitokset voivat kuitenkin olla avustettavissa hankkeissa osatoteuttajana, mikäli niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustuksen osuus ja harkintaperusteet

Avustuksia myönnettäessä sekä niiden hallinnoinnissa sovelletaan vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (714/2015).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustus kattaa pääsääntöisesti 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi vesien- ja merenhoidon tavoitteita, voi avustuksen osuus olla tätä korkeampi.

Aiemmin avustetut hankkeet

Vuosien 2020–2022 hakukierroksilla avustusta jaettiin kaikkiaan 6,8 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat vaihdelleet noin 20 000 - 500 000 euron välillä.

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntija Henri Vaarala, p. 0295 037 089, [email protected]
Ympäristöasiantuntija Essi Hillgren, p. 0295 022 022, [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

PL 86, 90101 Oulu
p. 0295 038 000
[email protected]


Alueellista tietoa


Päivitetty: 08.01.2024