Navigointivalikko
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku - Sisältö

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Ajankohtaista

Avustuksen tavoitteet

Avustusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden monitavoitteista vesienhallintaa.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Avustettavat toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia toteutushankkeita. 

Avustuksen hakija

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustus voidaan myöntää usean toteuttajan yhteishankkeelle.

Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuksen päähakijana eivät voi olla valtion virastot ja laitokset. Valtion tutkimuslaitokset voivat kuitenkin olla avustettavissa hankkeissa osatoteuttajana, mikäli niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustuksen osuus ja harkintaperusteet

Avustuksia myönnettäessä sekä niiden hallinnoinnissa sovelletaan vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (714/2015).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustus kattaa pääsääntöisesti 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi vesien- ja merenhoidon tavoitteita, voi avustuksen osuus olla tätä korkeampi. 

Aiemmin avustetut hankkeet

Ensimmäinen hakukierros toteutettiin syksyllä 2020. Avustusta jaettiin kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntija Jaana Rääpysjärvi, p. 0295 038 055, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ympäristöasiantuntija Essi Hillgren, p. 0295 022 022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio, p. 0295 028 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

PL 86, 90101 Oulu
p. 0295 038 000
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa