Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna

UKK: Avustus maakaasulämmityksen vaihtajalle

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta maakaasua käyttävän kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja kaasulämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla, ei-fossiilisilla lämmitysmuodoilla. Tälle sivulle on koottu tyypillisiä kysymyksiä avustuksesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä Ympäristöasioiden asiakaspalveluun.

Valitse aihe

 

AVUSTUKSEN AIKATAULU

Kuinka pitkään avustusta on saatavilla?

Avustukseen osoitetut määrärahat riittävät yhteensä noin 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. Avustusta voi hakea niin kauan kuin avustukseen osoitetut määrärahat riittävät.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset saapumisjärjestyksessä. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään avustuspäätöksessä merkittyyn päivämäärään mennessä.

Pitääkö minulla olla myönteinen avustuspäätös ennen kuin voin aloittaa muutostyöt?

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Myönteistä avustuspäätöstä ei kuitenkaan vaadita ennen hankkeen aloittamista. Avustusta voi hakea takautuvasti hankkeille, joiden kaikki kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 8.4.2022. Huomaathan, että jos hanke ei saa myönteistä avustuspäätöstä, syntyneet kustannukset jäävät kokonaan hakijalle.

Olen allekirjoittanut kaukolämpösopimuksen maaliskuussa 2022, ja laitteisto on asennettu myöhemmin kesällä. Voinko saada avustusta?

Jos muut ehdot täyttyvät, avustusta voidaan myöntää kaukolämpöliittymän laitteisto-, asennus- ja purkamiskustannuksiin, jotka ovat syntyneet aikaisintaan 8.4.2022. Tarkat ehdot on kerrottu hakuohjeessa (pdf).

 

AVUSTETTAVAT KOHTEET

Kaasun siirtoverkostossa liikkuu maakaasun lisäksi biokaasua. Voinko saada silti avustuksen?

Avustusta voidaan myöntää pientaloille, jotka on liitetty maakaasua kuljettavaan valtakunnalliseen siirtoverkostoon. Avustuksen saamiseksi vanha maakaasua käyttävä kaasulämmitysjärjestelmä tulee poistaa ja se tulee korvata muilla lämmitysmuodoilla, pois lukien fossiilisia polttoaineita sekä biokaasua ja -öljyä käyttävät rakennuskohtaiset lämmitysjärjestelmät.

Mitä tarkoitetaan pientalolla?

Pientalossa on 1–2 asuntoa, eli se voi olla omakotitalo tai paritalo. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Milloin asunnon katsotaan olevan ympärivuotisessa asuinkäytössä?

Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä asuu väestötietojärjestelmän mukaan vähintään yksi henkilö vakituisesti.

Voiko avustusta saada omakotitaloon, jonka autotallia käytetään yritystoimintaan?

Avustusta voi saada pientaloon, jota käytetään pääsääntöisesti asumiseen. Pienimuotoinen liiketoiminta esimerkiksi autotallissa tai työhuoneessa ei estä avustuksen saamista.

Ohjeen mukaan avustusta ei myönnetä, jos pientaloa käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Mitä tämä tarkoittaa?

Tällä tarkoitetaan, että avustusta ei myönnetä, jos asuinrakennusta käytetään pääasiassa taloudelliseen toimintaan. Estettä avustuksen myöntämiseen ei ole, jos pientalossa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila.

Kuolinpesän omistaman talon maakaasulämmitys on tarkoitus vaihtaa. Voiko kohteeseen saada avustusta?

Avustusta voidaan myöntää kuolinpesälle, mutta rakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä. Tämä tarkoittaa, että asunnossa asuu väestötietojärjestelmän mukaan vähintään yksi henkilö vakituisesti. Hakijan ei kuitenkaan tarvitse itse asua talossa. Avustushakemukseen tulee liittää kaikilta kuolinpesään kuuluvilta valtakirjat sekä kopio perukirjasta siltä osin, että siitä selviää kaikki kuolinpesän osakkaat.

Voiko avustusta saada paritaloon?

Avustusta voidaan myöntää paritaloon. Avustus on lämmitysjärjestelmäkohtainen, joten sitä myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Siten paritalo voi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa. Mikäli yhteinen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kahteen asuntokohtaiseen järjestelmään, myönnetään vain yksi avustus. Avustusta ei myönnetä, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Voinko saada avustusta omistamaani taloon, jossa minulla on vuokralaisia?

Kyllä voit, jos muut ehdot täyttyvät. Hakijan ei tarvitse asua omistamassaan pientalossa.

Voinko saada avustuksen, kun pientalon omistaa keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö?

Avustusta ei myönnetä, jos pientalon omistaa kiinteistöosakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Tukea ei myönnetä edes niissä tilanteissa, joissa yhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia.

Olen ostanut pientalon, jonka edellinen omistaja on aloittanut maakaasulämmityksen vaihtamisen ei-fossiiliseen lämmitysjärjestelmään. Aion jatkaa remontin loppuun. Voiko toinen meistä saada avustuksen?

Avustusta myönnetään vain sellaiselle pientalon omistajalle, joka kustantaa hankkeen kaikki vaiheet kokonaan. Avustusta ei siis voida myöntää uudelle omistajalle, jos edellinen omistaja on kustantanut esimerkiksi maalämpökaivon porauksen, vanhan lämmitysjärjestelmän poistamisen tai jonkin muun osan lämmitysremontista. Jos remontti jatkuu uuden omistajan omistusaikana, avustusta ei myöskään myönnetä aikaisemmalle omistajalle.

 

LÄMMITYSMUODON VALINTA

Miten avustuksen saantiin vaikuttaa se, jos talossa on maakaasulämmityksen lisäksi varaava takka, ilmalämpöpumppu tai muu lisälämmitys?

Keskeistä on, että pientalosta poistetaan päälämmitysmuotona oleva maakaasua käyttävä kaasulämmitysjärjestelmä, eikä uudessa päälämmitysjärjestelmässä käytetä fossiilista polttoainetta tai biokaasua tai -öljyä. Avustusta voidaan myöntää pientaloille, jotka on liitetty maakaasua kuljettavaan valtakunnalliseen siirtoverkostoon. Täydentävänä lämmitysjärjestelmänä toimiva varaava takka, ilmalämpöpumppu tai muu vastaava ei-fossiilinen tukilämmitys ei vaikuta avustuksen saamiseen.

Voinko saada avustusta, jos hankin uuden lämmitysjärjestelmän, mutta en poista maakaasulämmitystä?

Vanha maakaasulämmitysjärjestelmä on avustuksen saamiseksi poistettava. Jos haluat jättää vanhan kaasulämmitysjärjestelmän uuden rinnalle varajärjestelmäksi, voit selvittää, soveltuisiko ARAn energia-avustus tarpeisiisi.

Voiko avustusta saada hybridijärjestelmään, jossa on yhdistetty ilma-vesilämpöpumppu ja kaasupoltin?

Avustusta ei voida myöntää fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin, eikä siksi myöskään hybridijärjestelmään, jossa kaasulämmitys toimii osana muuta lämmitysjärjestelmää.

Voiko maakaasulämmityksen jättää veden lämmittämistä varten?

Vanha maakaasulämmitysjärjestelmä on avustuksen saamiseksi poistettava, joten järjestelmää ei voi jättää veden lämmittämistä varten.

Minulla on kaksoispesäkattila, joka toimii kaasulla ja puulla. Olen vaihtamassa kaasulämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun. Voinko säilyttää kaksoispesäkattilan, jotta voi käyttää puulämmitystä varalämmönlähteenä?

Kaksoispesäkattilan voi tällaisessa tapauksessa jättää varalle, mutta avustuksen saamiseksi siitä on purettava kaikki kaasulämmityslaitteistot (poltin, putket yms.).

Mitä muuta lämmitysmuodon valinnassa tulee huomioida?

Korvaavaa lämmitysmuotoa suunniteltaessa kannattaa etukäteen selvittää vaihtoehtojen rakentamisedellytykset omassa asuinympäristössä. Suunnittelussa on syytä huomioida mm. tiukentuneet käytänteet maalämpöjärjestelmien sijoittamisesta pohjavesialueille. Nykykäytännön mukaan maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueille ei pääsääntöisesti ole mahdollista.

Huomaa myös, että avustus myönnetään sille lämmitysmuodolle, jolle sitä on avustushakemuksessa haettu. Mikäli lämmitysmuotoa vaihdetaan kesken prosessin (esimerkiksi maalämmöstä ilma-vesilämpöön), on avustuspäätökseen haettava muutosta. Muutoshakemuksesta annetaan erillinen päätös.

 

AVUSTUSMUODON VALINTA

Voinko hakea lämmitysjärjestelmän vaihtoon tätä avustusta sekä kotitalousvähennystä?

Samaan toimenpiteeseen ei voi saada kahta valtion tukea, eli tässä tapauksessa ei voi saada sekä kotitalousvähennystä että avustusta maakaasulämmityksestä luopumiseksi. KEHA-keskus ilmoittaa maksatusvaiheessa tuesta verohallinnolle. On hyvä kuitenkin huomioida myös mahdollisuus käyttää kotitalousvähennystä pientalon kunnossapito- ja perusparannustöihin. On tapauskohtaista, kumpi tukimuoto on hakijalle edullisempi, joten hakijan kannattaa selvittää ja laskea vaihtoehtoja. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löydät osoitteesta vero.fi.

Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja tällä avustuksella? Voinko hakea molempia?

Avustuksilla on hieman erilaiset tavoitteet ja myös niiden myöntämisperusteet ovat erilaiset. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain yhtä avustusta. Alla on lueteltu avustusten keskeiset eroavaisuudet.

ELY-KESKUKSEN AVUSTUS MAAKAASULÄMMITYKSEN VAIHTAJALLE

 • Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan maakaasulämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa.
 • Avustuksen määrä: 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma, kustannusarvio ja muut hakuohjeessa mainitut liitteet.
 • Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti aikaisintaan 8.4.2022 syntyneisiin kustannuksiin.

ARAN ENERGIA-AVUSTUS

 • Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
 • Avustuksen määrä: 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.
 • Työn aloittaminen: Korjaukset saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.  
 • Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ns. ARA-yhteisöille. Maksatusta haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus. Yli 4 000 euron avustus on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle. Lue lisää Aran energia-avustuksesta.

 

AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Mitä selvityksiä minun on toimitettava avustusta hakiessani?

Hakemukseen kirjataan kustannusarvio ja liitetään suunnitelma. Toimita tarvittaessa lisäksi seuraavat tapauskohtaisesti tarvittavat liitteet:

 • allekirjoitetut valtakirjat asunnon kaikilta omistajilta ja kuolinpesän osakkailta
 • allekirjoitettu valtakirja yhteyshenkilölle
 • ote perukirjasta, jossa on luettelo kuolinpesän osakkaista
 • osakasluettelo ja valtakirja asunto-osakeyhtiöltä avustuksen hakemiseksi ja remontin teettämiseksi
 • yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys
 • allekirjoitettu valtakirja toisen asunnon omistajalta, kun kyseessä on paritalo, jossa on yhteinen lämmitysjärjestelmä
 • kopio hallinnanjakosopimuksesta.

Tätä avustusta varten et tarvitse esimerkiksi energiatodistusta. Suunnitelmassa tulee esittää esimerkiksi tarjouksen/tarjousten muodossa, kuinka vanha maakaasulämmitysjärjestelmä poistetaan sekä tiedot uudesta lämmitysjärjestelmästä ja sen asentamisesta. Suunnitelmassa/tarjouksessa pitää eritellä vanhan järjestelmän purkamiseen ja uuden järjestelmän asentamiseen liittyvät kustannukset. Suunnitelma voi olla myös vapaamuotoinen selvitys itse toteutettavasta työstä. Suunnitelman on sisällettävä tiedot seuraavista toimenpiteistä:

 1. kaasukattilan, kaasupolttimen ja kaasuputkien poistaminen ja
 2. korvaavan lämmitysjärjestelmän asentaminen.

Läheiselläni ei ole tietokonetta, joten hän tarvitsee hakuohjeet ja -lomakkeet paperisena. Mistä niitä saa?

Hakeminen on helpointa ja nopeinta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Jos läheiselläsi ei kuitenkaan ole tietokonetta tai verkkopankkitunnuksia, voit tulostaa hänelle hakuohjeen (pdf) ja hakulomakkeen (suomi.fi) tai voit pyytää sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaamoa ([email protected]) lähettämään paperisen hakuohjeen sekä -lomakkeen suoraan läheisellesi. Paperilomakkeen ja liitteet voi toimittaa Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostin lisäksi postittamalla tai tuomalla.

Postiosoite:
Pirkanmaan ELY-keskus
PL 297
33101 Tampere

Käyntiosoite:
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Miten löydän oikean hakulomakkeen Aluehallinnon asiointipalvelusta?

 1. Pääset seuraavalla linkillä suoraan Aluehallinnon asiointipalvelun ympäristöavustuksiin.
 2. Valitse "Avustus asuinrakennuksen maakaasulämmityksestä luopumiseksi".
 3. Kirjaudu palveluun esim. verkkopankkitunnuksilla.
 4. Lomake avautuu. Otsikossa lukee "Uusi asiointi - Ympäristöavustukset", ja sivun alareunassa on esivalittu "Avustus asuinrakennuksen maakaasulämmityksestä luopumiseksi".
 5. Jatka tästä ja aloita lomakkeen täyttäminen.

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolella avustusta koskevaan hakuohjeeseen (pdf). Jos tarvitset tarkempia ohjeita Aluehallinnon asiointipalvelun käyttöön, tutustu asiointipalvelun ohjeeseen.

Haluan tehdä avustuksen hakemista varten valtakirjan puolisolleni / toiselle kuolinpesän osakkaalle / muulle yhteyshenkilölle. Millainen sen pitäisi olla?

Valtakirja voi olla vapaamuotoinen, ja allekirjoitetun valtakirjan voi skannata tai kuvata puhelimella sähköiseen hakemukseen. Halutessasi voit hyödyntää valtakirjaa tehdessäsi esimerkiksi tätä pohjaa:

Valtakirja

Valtuutan/Valtuutamme (valtuutetun nimi ja hetu/synt.aika) hakemaan puolestani/puolestamme avustusta asuinrakennuksen maakaasulämmityksestä luopumiseksi osoitteessa xxx sijaitsevan omistamani/omistamamme asunnon lämmitysmuodon muuttamiseksi, muutoinkin hoitamaan asiaa prosessin eri vaiheissa, toimittamaan asiakirjoja, hakemaan avustuksen maksatusta ilmoittamalleen pankkitilille sekä muutenkin tekemään kaikki asiassa tarvittavat toimet parhaaksi katsomallaan tavalla minua/meitä erikseen kuulematta. Valtuutus on voimassa xx.xx.xxxx asti/toistaiseksi.

Aika ja paikka
Valtuuttajan / valtuuttajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Hakeeko avustusta pientalon omistaja vai urakoitsija?

Avustus myönnetään aina pientalon omistajalle/omistajille. Tarvittaessa omistaja voi valtuuttaa valtakirjalla toisen tekemään ja allekirjoittaman avustushakemuksen puolestaan. Aluehallinnon asiointipalvelussa avustushakemus tulee kuitenkin aina tehdä tunnistautumalla pientalon yhden omistajan varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Kuinka saan päätöksen?

 1. Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, mahdolliset täydennyspyynnöt ja päätökset tulevat sähköiseen asiointipalveluun. Saat näistä ilmoitukset hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia).
 2. Mikäli olet aloittanut asioinnin tulostettavalla lomakkeella ja antanut hakemuksessa suostumuksen sähköiseen asiointiin, mahdolliset täydennyspyynnöt ja päätökset tulevat hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin. Mikäli olet aloittanut asioinnin tulostettavalla lomakkeella etkä ole antanut hakemuksessa suostumusta sähköiseen asiointiin, mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat postitse.

Pitääkö minun hankkia muilta viranomaisilta lupia tai tehdä ilmoituksia avustushakemuksen lisäksi?

Asiaa kannattaa selvittää omasta kunnasta. Avustuksen hakija vastaa kaikkien tarvittavien lupien hakemisesta ja ilmoitusten (mm. toimenpideilmoitus) tekemisestä. Myönteinen avustuspäätös ei tarkoita, että hankkeelle automaattisesti myönnettäisiin tarvittava lupa. Luvat on haettava ja ilmoitukset on tehtävä erikseen kullekin viranomaisille.

Korvaavaa lämmitysmuotoa suunniteltaessa kannattaa etukäteen selvittää vaihtoehtojen rakentamisedellytykset omassa asuinympäristössä. Suunnittelussa on syytä huomioida mm. tiukentuneet käytänteet maalämpöjärjestelmien sijoittamisesta pohjavesialueille. Nykykäytännön mukaan maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueille ei pääsääntöisesti ole mahdollista.

 

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Kaukolämmön hankinnasta syntyy laitteiston ja liittymän hankitaan sekä vanhan järjestelmän poistamiseen liittyviä kustannuksia. Mihin näihin kustannuksiin avustusta myönnetään?

Avustus on kiinteä, ja sitä voidaan myöntää 4 000 euroa hakijalle, joka luopuu maakaasulämmityksestä ja siirtyy kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Kustannusten laatu tai määrä ei vaikuta avustuksen määrään.

Voinko saada avustuksen, jos teetän lämmitysremontin lainarahalla tai osamaksulla?

Ulkopuolinen rahoitus ei estä avustuksen myöntämistä tai maksamista. Maksatushakemuksen liitteenä pitää olla tositteet laskuista ja kuiteista. Osamaksulla tai muutoin pitkällä maksuajalla toteutetun hankkeen maksukuitit voi korvata allekirjoitetulla tilaussopimuksella JA urakoitsijan asennustodistuksella.

Voinko saada avustusta, jos itse puran vanhan maakaasulämmitysjärjestelmän ja asennan uuden järjestelmän?

Työn voi tehdä osittain tai kokonaan itse tarvittavat luvat huomioiden. Tällöin vanhan kaasulämmitysjärjestelmän poistaminen ja uuden lämmitysjärjestelmän asentaminen todistetaan muuten kuin maksukuiteilla, esimerkiksi lämmitysjärjestelmiä asentavan tai tarkastavan yrityksen todistuksella tai valokuvilla ennen ja jälkeen työn toteuttamisen. Maalämmön osalta käy myös kunnan valvontaviranomaisen tarkastustodistus. Myös ELY-keskus tekee tarkastuksia.

Miten lämmitysjärjestelmän vaihtaminen tarkistetaan/todistetaan?

Vanhan maakaasulämmitysjärjestelmän poistamisesta sekä uuden järjestelmän laitteistohankinnasta ja asentamistyöstä toimitetaan kopiot laskuista ja maksukuiteista avustuksen maksatusta haettaessa. ELY-keskuksesta tai kunnasta voidaan myös tehdä tarkastus paikan päällä.

Mihin vanhan lämmityskattilan voi toimittaa?

Asiaa kannattaa tiedustella kunnalta tai paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä.

 

AVUSTUKSEN MAKSAMINEN

Miten ja milloin avustus maksetaan minulle?

Avustuksen maksatusta voi hakea vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan. Osamaksulla tai muutoin pitkällä maksuajalla toteutetun hankkeen maksukuitit voi korvata allekirjoitetulla tilaussopimuksella JA urakoitsijan asennustodistuksella. Asiakirjoista tulee selvitä, että vanha maakaasulämmitysjärjestelmä on poistettu, ja uusi järjestelmä on asennettu avustusehtojen mukaisesti.

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa. Pääset tekemään hakemuksen, kun kirjaudut palveluun, valitset avustushakemuksesi ja sitten Maksatukset-välilehden. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella (suomi.fi). Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: [email protected].

Olen hakenut avustuksen sähköisellä lomakkeella. Miten teen maksatushakemuksen sähköisesti?

 1. Mene Aluehallinnon asiointipalveluun (sahkoinenasiointi.ahtp.fi).
 2. Kirjaudu sisään sivun oikeasta yläreunasta.
 3. Tunnistaudu.
 4. Valitse oikea vuosi ja avaa lähettämäsi avustushakemus.
 5. Mene välilehdelle Maksatukset.
 6. Täytä tiedot, lisää liitteet ja lähetä hakemus.

Voisinko saada avustuksen ennakkoon ennen kuin hanke on valmis?

Tämä ei valitettavasti ole mahdollista. Avustus maksetaan vasta kun hanke on toteutettu kokonaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että muun rahoituksen hankkiminen remontin toteuttamiseen ei estä avustuksen saamista. Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: [email protected]. Puhelimitse lisätietoja ja ohjeita antaa ympäristöasioiden asiakaspalvelu: 029 502 0900.

Oikopolut

Hae avustusta ja maksatusta sähköisesti:

Hae tulostettavilla lomakkeilla (vain jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista):

Ota yhteyttä

Päivitetty: 22.05.2024