Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Pilaantunut maaperä tai pohjavesi

Pilaantunut maaperä tai pohjavesi

Maaperään ja pohjaveteen voi päästä ihmisen toiminnassa haitallisia aineita, jotka voivat vaarantaa tai haitata ympäristöä tai ihmisen terveyttä. Teollinen toiminta on yksi yleisimmistä pilaantuneisuuden aiheuttajista. Pohjaveden pilaantuminen on erityisen ongelmallista vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tavoitteenamme on, että pilaantunut maaperä tai pohjavesi ei aiheuta riskiä ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Pohjavesialueilla tärkeää on myös vedenhankinnan turvaaminen.

ELY-keskuksissa me ennakoimme ja ehkäisemme riskejä kartoittamalla, missä pilaantuneita maa-alueita on, ja tallennamme tiedot niistä maaperän tilan tietojärjestelmään. Käsittelemme puhdistamista koskevat ilmoitukset ja annamme ohjeita siitä, kuinka pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen tulee toteuttaa. Tietyissä tapauksissa voimme myöntää avustusta pilaantuneen maa-alueen selvittämiseen ja puhdistamiseen.

Ilmoita maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta

Ilmoita meille pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta, ellei puhdistaminen edellytä ympäristölupaa. Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen puhdistamisesta, mutta useimmiten sen tekee maanomistaja, konsultti tai urakoitsija. Ilmoitus on tehtävä myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai käsittelystä muualla. Tee ilmoitus 45 päivää ennen työn aloittamista.

Teemme pilaantuneen alueen puhdistamisesta päätöksen, jossa annamme määräyksiä siitä, kuinka puhdistaminen tulee toteuttaa. Helsingissä ja Turussa ilmoitus tehdään kaupungille, ja kaupunki tekee päätöksen puhdistamisesta.

Lue lisää

Ilmoita pilaantuneen alueen puhdistamisesta

Hae avustusta pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen

Myönnämme valtionavustuksia maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta aiheutuvan terveys- tai ympäristövaaran tai haitan selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Avustusta voivat hakea kunnat, yritykset ja muut yhteisöt sekä luonnolliset henkilöt ja esimerkiksi kuolin- ja konkurssipesät. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että

  1. pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai aiheuttajaa ei tavoiteta, taikka pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan toimen kustannuksista; ja
  2. alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle kohtuutonta.

Hae avustusta

Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen

Maaperä kuntoon –ohjelmassa otetaan pilaantumisen riskit kestävästi hallintaan

Maaperä kuntoon –ohjelmassa tavoitteenamme on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät isännättömät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit kestävästi hallintaan. Edistämme ympäristön ja terveyden kannalta kiireellisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista myöntämällä valtionavustusta ja järjestämällä hankkeita.

Ohjelman avulla toteutamme osaltamme valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa (PIMA-strategiaa). Pirkanmaan ELY-keskus vastaa isännättömien kohteiden selvittämisestä ja puhdistamisesta riskiperusteisesti.

Kaikissa ELY-keskuksissa edistämme isännällisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista neuvotteluin ja tarvittaessa pakkokeinoin osana valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa.

Maaperä kuntoon –sivustolla tarjoamme ajankohtaista tietoa pilaantuneisuuden selvittämisestä, pilaantuneiden alueiden puhdistamisesta sekä valtion tuesta kyseisille hankkeille.

Lue lisää

maaperakuntoon.fi


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Päivitetty: 15.04.2024