Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä - ingressi

Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä

Voit hakea ELY-keskukselta avustusta, korvausta ja tukea luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien (mm. valkoposkihanhet) aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemiseen.

Avustusta, korvausta ja tukea myönnetään harkinnanvaraisesti
• rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseen,
• rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen,
• porotalouden tukemiseen maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen
korvaamiseksi ja
• kalatalouden tukemiseen sääksen pesinnän perusteella.

Korvausta ei voi hakea rakennusvahinkojen korjaamiseen.

Maksettavat korvaukset ja tuet perustuvat lakiin rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Avustus-, korvaus- ja tukipäätökset antaa ELY-keskus. Maksatukset käsittelee KEHA-keskus.

Avustuksen hakeminen

Avustusta viljelys-, eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen aukeaa arviolta lokakuussa 2024.

Korvauksen hakeminen

Korvausta vahingoista haetaan ilman aiheetonta viivytystä vahingon toteamisen jälkeen. Korvausta täytyy hakea pääsääntöisesti sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana vahinko on tapahtunut. Maakotkan ja sääksen pesintään perustuvia tukia haetaan vuosittain viimeistään 31.10.

Toimi näin

Hakulomakkeet ja lisätietoa hakemiseen liittyen löydät verkkopalvelustamme.
-    Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä (ely-keskus.fi)
 

Avustusta, korvausta ja tukea sekä niiden maksatusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. KEHA-keskus maksaa avustukset ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti. Nopeutat asiasi käsittelyä tutustumalla lisätietoihin ja täyttämällä hakemukset huolellisesti.

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 22.05.2024