Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen muokkaama luonto ja rakennelmat ovat usein monipuolisimmillaan saaristoalueilla, ovat saaret sitten meren äärellä tai järvien selillä. Saaristoalueilla on usein pitkä ihmistoiminnan historia, ja luonnon antimien hyödyntämisessä on käytetty runsaasti perinteisiä tapoja. Saaristokulttuurin ympärille on tarvittu myös erityyppisiä rakennuksia ja rakennelmia.

Myönnämme vuosittain saariston ympäristönhoitoavustusta sekä luonnon että ihmisen muovaaman saaristokulttuurin suojelemiseksi ja parantamiseksi. Avustusta myönnetään sellaisiin toimiin tai hankkeisiin, joilla suojellaan saaristoluontoa, tai joilla säilytetään tai parannetaan saariston maisemakuvaa, rakennuksia tai rakennelmia.

Saariston ympäristönhoitoavusta myönnetään vain asetuksen 1089/2016 (linkki alla) 1 §:ssä määritellyille saaristokunnille. Varsinaisia saaristokuntia ovat Varsinais-Suomessa Kemiönsaari, Kustavi ja Parainen, Etelä-Savossa Enonkoski, Puumala ja Sulkava, Pohjanmaalla Maalahti sekä Pohjois-Pohjanmaalla Hailuoto.

Näiden kuntien lisäksi ko. asetuksessa on mainittu maakunnittain ne kunnat, joista voidaan tehdä mm. avustushakemuksia saariston ympäristönhoitoon. Asetuksen 2 §:ssä luetellaan ne saaret, jotka täyttävät tämän perusehdon.

Tarkista ennen hakemuksen jättämistä, että hakukuntaasi voidaan myöntää avustusta.

Millaisiin kohteisiin tai toimintaan voit saada avustusta? 

Myönnämme saariston ympäristönhoitoavustusta esimerkiksi saariston niittyjen tai perinnemaisemien hoitoon. Voimme myöntää avustusta myös sellaisiin toimiin, joissa kunnostetaan saaristomaisemaan ja saaristolaiselämän ylläpitoon kuuluvia rakennuksia ja rakennelmia kuten laitureita, venevajoja ja aittoja. Lisäksi linnusto- tai luontoselvityksien tekemiseen voidaan myöntää avustusta.

Mikäli kohde on historiallisesti arvokas rakennus, kannattaa jo varhaisessa vaiheessa selvittää erikseen, täyttävätkö suunnitellut korjaustoimet ja käytettävät materiaalit avustuksen myöntämisen vaatimukset.  Tarkista myös, onko korjauksiin mahdollista hakea rakennusperinnön hoitoavustusta.

Ketkä voivat hakea avustusta?

Avustusta voivat hakea saariston asukkaat, paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt sekä erilaiset yhdistykset ja säätiöt, jotka edistävät saariston luonnonsuojelua tai ympäristöhoitoa.

Saariston ympäristönhoitoavusta myönnetään vain asetuksessa 1089/2016 määritellyille saaristokunnille sekä muille kunnille, joista asetuksen mukaan voidaan tehdä avustushakemuksia saariston ympäristönhoitoon.

Miten ja milloin haet avustusta?

Avustusten hakuaika on vuosittain lokakuun puolivälistä marraskuun loppuun. 

Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Ympäristöministeriö jakaa määrärahat ELY-keskuksille kevään aikana, jonka jälkeen käsittelemme hakemukset mahdollisimman nopeasti. Avustuspäätökset tai tieto päätöksestä toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Myös hakuajan ulkopuolella voit tarvittaessa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

Tee avustushakemus sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Valitse vastaanottajaksi ELY-keskus, jonka alueella kohde sijaitsee.

Ellei verkkoasiointilomakkeen käyttö ole mahdollista, voit käyttää tulostettavaa lomaketta. Lähetä lomake ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti ja vahvasti tunnistautuen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, tai toissijaisesti sähköpostin liitteenä tai postitse. Valitse vastaanottajaksi se ELY-keskus, jonka alueella kohde sijaitsee. Poikkeuksena on Satakunta, jossa hakemukset toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, sekä Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa toimitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Saariston ympäristön hoidon hankkeille voimme myöntää enintään 80% hyväksytyistä kustannuksista ja saaristossa sijaitsevien rakennusten korjauksiin maksimissaan 50% hyväksytyistä toimenpiteistä ja materiaaleista.

Avustuksen maksaminen 

Maksamme avustuksen todellisten kustannusten mukaan työn tekemisen jälkeen kuittien perusteella.

Avustuksen maksaminen edellyttää, että teet maksatushakemuksen. Jos teit avustushakemuksesi aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, tee myös maksatushakemus asiointipalvelussa sähköisesti. Mikäli täytit tulostettavan hakemuslomakkeen, täytä tulostettava maksatushakemuslomake suomi.fi-asiointiportaalista.

Tarkemmat ohjeet ovat KEHA-keskuksen verkkosivuilla (linkki alla). Mikäli olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, saat myös tarkemmat ohjeet maksatushakemuksesta.

Maksamme avustuksen tarvittaessa useammassa erässä toteutuneita kustannuksia vastaan. Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset menot, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

Esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, vakuutukset, kunnostussuunnitelma sekä teline- ja konevuokrat kuittien mukaan ovat hyväksyttäviä menoja.  Asiasta ohjeistetaan tarkemmin KEHA-keskuksen verkkosivuilla.

Avustus on käytettävä avustuspäätöksessä mainitussa määräajassa. Pisin mahdollinen käyttöaika on avustuspäätöksen antamisvuosi ja sitä seuraavat kaksi vuotta.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustukset ovat valtionavustuslaissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Kuvat: Charlotta Berlin


Alueellista tietoa


Päivitetty: 03.06.2024