Navigointivalikko

 

Etsitkö tietoa avustuksesta kaasulämmityksen vaihtajille?

 

Avaa chat-ikkuna

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Tunnus: Öljylämmitys vaihtoon - tukea tarjolla

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020.

Avustukseen osoitetut määrärahat riittävät yhteensä noin 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. Näet ajantasaisen hakemustilanteen sivun lopusta.

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta, myös puolisolta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • uusi lämmitysjärjestelmä perustuu biokaasuun tai bioöljyyn, sillä biokaasu- tai bioöljysopimus ei takaa, että polttoaineena ei käytettäisi fossiilista polttoainetta
 • uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta
 • kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi
 • hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä (KEHA-keskus ilmoittaa maksatusvaiheessa tuesta verohallinnolle.)
 • pientalon omistaa kiinteistöosakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila ei estä avustuksen saamista.

Mihin toimenpiteisiin?

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

Avustuksen määrä ja ehdot kuvana. Sama asia on esitetty tekstissä.

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

 • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön.
 • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut.

Miten haen?

Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti hakuohjeeseen (pdf) sekä usein kysyttyihin kysymyksiin. Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat ja helpottavat hakemuksen käsittelyä. Katso malli valtakirjalle (doc).

Hakeminen on helpointa ja nopeinta sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voit hakea avustusta myös tulostettavalla lomakkeella.

Kun olet tehnyt hakemuksen, tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia). Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, mahdolliset täydennyspyynnöt ja päätökset tulevat sähköiseen asiointipalveluun. Saat näistä ilmoitukset hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli olet aloittanut asioinnin tulostettavalla lomakkeella ja antanut hakemuksessa suostumuksen sähköiseen asiointiin, mahdolliset täydennyspyynnöt ja päätökset tulevat hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin. Mikäli olet aloittanut asioinnin tulostettavalla lomakkeella etkä ole antanut hakemuksessa suostumusta sähköiseen asiointiin, mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat postitse.

Milloin avustus maksetaan?

Kun sinulle on myönnetty avustus ja olet toteuttanut suunnitelman mukaisen hankkeen valmiiksi, maksa ensin lasku. Täytä sen jälkeen maksatushakemus päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä.

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta.

Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella. Maksatushakemus toimitetaan sähköpostilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon ([email protected])  tai postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön (KEHA-keskus, maksatusyksikkö, PL 1002, 00521 Helsinki).

Lisätietoja maksatuksesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta (keha-keskus.fi). Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: [email protected]

 

Hakemustilanne 8.7.2024

 • Hakemuksia tullut 33 399
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 28 164
 • ​​​​​​Kielteisiä päätöksiä tehty 4 128
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on huhtikuussa 2024 saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa

Oikopolut

Hae avustusta ja maksatusta sähköisesti:

Hae tulostettavilla lomakkeilla (vain jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista):

Ota yhteyttä

Päivitetty: 08.07.2024