Navigointivalikko
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - ingressi

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Tunnus: Öljylämmitys vaihtoon - tukea tarjollaYmpärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee avustushakemukset saapumisjärjestyksessä. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään avustuspäätöksessä merkittyyn päivämäärään mennessä.

Avustusta voi hakea niin kauan kuin avustukseen osoitetut määrärahat riittävät. Avustukseen on osoitettu seuraavat määrärahat:

 • 28,52 miljoonaa euroa vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
 • 9,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa
 • 65 miljoonaa euroa Kestävän kasvun ohjelmassa, joista
  • 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa
  • 15 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Suomen Kestävän kasvun ohjelma hyväksyttänee EU-neuvostossa loppukesästä 2021.

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta, myös puolisolta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos rakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Estettä avustuksen myöntämiseen ei kuitenkaan ole, jos pientalossa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila.

Mihin toimenpiteisiin?

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle myönnetään muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Avustuksen määrä ja ehdot kuvana. Sama asia on esitetty tekstissä.

 

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut.

Miten haen?

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti hakuohjeeseen (pdf) sekä usein kysyttyihin kysymyksiin. Hakeminen on helpointa sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttö helpottaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista esimerkiksi verkkopankkitunnusten puuttumisen vuoksi, voit hakea avustusta ja maksatusta myös tulostettavilla lomakkeilla, jotka löydät tältä sivulta Oikopolut-kohdasta. Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.

Jos olet antanut hakemuksessa sähköpostiosoitteesi, tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia). Mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat sähköpostiin.

Milloin avustus maksetaan?

Avustuksen maksamista on haettava erikseen. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan. Avustuksen maksatusta voi hakea vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen.

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta (keha-keskus.fi). Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Ajankohtaista

Avustusten käsittely on ruuhkautunut avustushakemusten suuren määrän vuoksi. Pirkanmaan ELY-keskus on lisännyt elokuun 2021 alussa merkittävästi henkilövoimavaroja avustushakemusten käsittelyyn.

Ensimmäinen, vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa avustuksiin osoitettu 28,52 miljoonan euron määräraha on käytännössä sidottu nyt tehtyihin noin 7 000 avustuspäätökseen. Tällä hetkellä myönnetään vuodelle 2021 osoitettua 9,4 miljoonan määrärahaa. Uusia hakemuksia voi lähettää edelleen ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemustilanne 14.9.2021

 • Hakemuksia tullut 16 050
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 7 229
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 529
 • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 28 miljoonaa euroa.
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on joulukuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa


Alueellista tietoa