Navigointivalikko
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - ingressi

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Tunnus: Öljylämmitys vaihtoon - tukea tarjolla

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin seuraavat siihen osoitetut määrärahat riittävät:

 • 28,52 miljoonaa euroa vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
 • 9,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa
 • 65 miljoonaa euroa Kestävän kasvun ohjelmassa, joista
  • 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa
  • 15 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Avustukseen varatut määrärahat riittävät noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle. Näet ajantasaisen hakemustilanteen sivun lopusta.

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta, myös puolisolta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta
 • kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi
 • hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä
 • asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila ei estä avustuksen saamista.

Mihin toimenpiteisiin?

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle myönnetään muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Avustuksen määrä ja ehdot kuvana. Sama asia on esitetty tekstissä.

 

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

 • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun
 • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut.

Miten haen?

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti hakuohjeeseen (pdf) sekä usein kysyttyihin kysymyksiin. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat ja helpottavat hakemuksen käsittelyä.

Hakeminen on helpointa ja nopeinta sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voit hakea avustusta myös tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät tältä sivulta Oikopolut-kohdasta. Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksen koko maassa, ja käsittelee avustushakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jos olet antanut hakemuksessa sähköpostiosoitteesi, tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia). Mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat sähköpostiin.

Milloin avustus maksetaan?

Kun sinulle on myönnetty avustus ja olet toteuttanut suunnitelman mukaisen hankkeen valmiiksi, maksa ensin lasku. Täytä sen jälkeen maksatushakemus päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta (keha-keskus.fi). Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

EU:n lippu + teksti: "Euroopan unionin rahoittama - NextGeneration EU"

 

Hakemustilanne 23.11.2021

 • Hakemuksia tullut 17 714
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 8 861
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 741
 • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 35,3 miljoonaa euroa.
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on tammi-helmikuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa


Alueellista tietoa