Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku

Hakemuksia haitallisten vieraslajien torjunnan avustushakuun toukokuussa 2024 saapui 19 kappaletta. Avustusta myönnettiin 18 hankkeelle ympäri Suomen yhteensä noin 50 000 euroa. Harkinnanvaraiset valtionavustukset olivat haettavissa 15.4.-19.5.2024.

Hankkeita käynnistyy Espoossa, Turussa, Ilomantsissa, Pertunmaalla, Limingassa, Kouvolassa, Taipalsaarella, Helsingissä, Kontiolahdessa, Siilinjärvellä, Luumäellä, Lohjalla, Sipoossa, Kihniössä ja Kemiönsaarella. Torjuntakohteina ovat komealupiini, jättipalsami, kurtturuusu, jättiputket, jättitattaret, keltalammikki ja espanjansiruetana.

Tällä avustusmuodolla maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten yhteistyötä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Avustukset myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Vieraslajien torjuntatalkoot tulee toteuttaa ja siihen myönnetty avustus käyttää vuoden 2024 aikana. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat suostumukset, luvat ja muut oikeudet talkoiden toteuttamiseen.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustusta voidaan myöntää hankkeiden talkookustannuksiin, joilla torjutaan haitallisia vieraslajeja ja seurataan torjunnan tuloksia. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinvoimaisuutta sekä vähentää vieraslajien leviämistä. Hankkeen talkookustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä.

Avustusta voidaan myöntää:

Avustukset haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin, joissa

  • talkoohankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon
  • talkoohanke toteuttaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa siten, että
    • talkoohankkeen kohteena on alue, jossa haitallista vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava; etusijalla ovat useampia tällaisia alueita sisältävät talkoohankkeet, eli hankkeen tulisi olla alueellisesti mahdollisimman kattava,
    • talkoohankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai -menetelmiä;
    • talkoohanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita toimijoita (kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt); ja
  • talkoohanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksellisuutta voidaan seurata.

Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana ei voi myöskään olla yritys.

Alkuperäisluonnon hyvän tilan tavoite edellyttää pitkäaikaisia haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntatoimia ja niiden seurantaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan erityisesti kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden julkisten ja yksityisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Uusien avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika oli 15.4.2024-19.5.2024.

Avustettavat kustannukset ja harkintaperusteet

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen torjuntatalkoiden toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on maksimissaan 100 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen. Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustusten saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Lisäksi avustuksen saajan on kyettävä luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan talkoiden toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä.

Avustuksen myöntäminen perustuu harkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustannustehokkuudesta. Rahoitettavan hankkeen tulee olla laadukas ja toteuttamiskelpoinen sekä edistää aiemmin mainittuja haitallisten vieraslajien torjunnan hallinnan tavoitteita.

Talkooavustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla kunta tai esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys tai muu julkinen tai yksityinen yhteisö. Talkooavustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana ei voi myöskään olla yritys.

Lisätietoja

Kainuun ELY-keskus
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen
p. 0295 023 799
etunimi. [email protected]


Alueellista tietoa


Päivitetty: 07.06.2024