Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.         Euroopan sosiaalirahasto.

DigiHäme – Helposti saavutettavat yrityspalvelut

DigiHäme-hankkeessa on tavoitteena tehdä ELY-keskuksen sekä TE-toimiston yrityspalveluja tunnetummiksi ja saavutettavammiksi alueen yrityksille.

Konkreettisina toimina kehitetään digitaalinen palvelualusta, luodaan asiakkaille klinikkakonsepti sekä vahvistetaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyötä ja asiantuntijoiden osaamista palveluista. Klinikkakonseptin tarkoituksena on antaa yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa ohjausta yrityksille. Digitaalisten palvelujen kehittämisellä pyritään lisäämään saavutettavuutta ja tekemään oikean tiedon löytäminen helpommaksi.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat mikro- ja pk-yritykset, henkilöstö ja johto sekä yrittäjät ja itsensä työllistäjät. Välillisesti kohderyhmää ovat myös irtisanomisuhanalaiset ja ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelutoimijat.

Pohjana kehittämistoimille käytetään Hämeen Yrityspalvelut -mallia, joka on luotu Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä. Hankkeessa yrityspalvelumallia kehitetään vastaamaan paremmin yritysten kasvu- ja muutostilanteisiin. Tavoitteena on etenkin covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Hankkeessa järjestetään kehittämisen tueksi muun muassa erilaisia työpajoja niin kasvupalveluasiantuntijoille kuin yrityksillekin. Tavoitteena on kuulla eri toimijoiden mielipiteitä läpi prosessin, jotta palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmien tarpeisiin.

Hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti. Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Matti Nykänen. Projektikoordinaattorina toimii Jutta Keino ja projektiassistenttina Raija Vataja.

Toteutusaika: 1.9.2021–31.8.2023

Ota yhteyttä:

Matti Nykänen, projektipäällikkö, 0295 025 079

Jutta Keino, yrityspalveluasiantuntija, 0295 025 180

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Päivitetty: 03.02.2023