DigiHäme – Helposti saavutettavat yrityspalvelut

DigiHäme -hankkeessa kehitetään yritysten Covid 19-pandemiasta toipumiseksi ja muutostilanteiden tueksi digitaalinen palvelualusta ja klinikkakonsepti, joka tukeutuu Hämeen Yrityspalvelut -malliin. Mallia on kehitetty yhdessä Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Hankkeessa yrityspalvelumallia kehitetään vastaamaan paremmin yritysten kasvu- ja muutostilanteisiin, kuten Covid 19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ELY ja TE-yhteistyön avulla edistetään välillisesti myös työllisyyttä yritysten kasvun ja työpaikkojen säilyttämisen näkökulmasta.

Hanke painottuu saavutettavuuden parantamiseen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Uusina palveluina muotoillaan ja kehitetään digitaalinen palvelualusta sekä kasvuklinikkakonsepti Hämeen Yrityspalvelumalliin sopivaksi. Lisäksi järjestetään hankkeen kohderyhmille valmennusta muutos- ja innovaatiokyvykkyyden parantamiseen liittyen. Pääkohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, henkilöstö ja johto, mukaan lukien yrittäjät ja itsensä työllistäjät.

Hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä. Palvelualusta ja palvelumalli linkitetään maakunnalliseen yrityspalveluiden kehittämiskokonaisuuteen sekä seudulliseen yrityspalveluyhteistyöhön. Hankkeen myötä yrityspalveluiden saavutettavuus paranee ja kohderyhmille pystytään tarjoamaan yksilöllisempää palvelua.

DigiHäme-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se kestää vuoden 2022 loppuun asti. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Toiminta-alueina ovat Kanta- ja Päijät-Häme. Hankkeen projektipäällikkö on Matti Nykänen, projektikoordinaattorit ovat Jutta Keino ja Kaisu Koivula sekä assistentti on Hanna Hyvölä.

Ota yhteyttä:

Matti Nykänen, Projektipäällikkö, 0295 025 079, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jutta Keino, Yrityspalveluasiantuntija, 0295 025 180, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaisu Koivula, Yrityspalveluasiantuntija, 0295 025 016, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.        Euroopan unionin lippulogo, euroopan aluekehitysrahasto ja euroopan sosiaalirahasto.