Navigointivalikko
HAM Organisaatio

Organisaatio - Häme

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
Puhelinvaihde: 0295 025 000

Ylijohtaja Tommi Muilu

Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja maksatuspalvelut

Ylijohtaja Tommi Muilu

 • Rahoitusyksikkö
  Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen
 • Maksatus- ja tarkastusyksikkö
  Yksikön päällikkö Jaana Urpalainen

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

E-vastuualuejohtaja Vesa Jouppila

 • Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö
  Yksikön päällikkö Kari Sartamo
 • Maaseutuyksikkö
  Yksikön päällikkö Kari Kivikko

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (Y-vastuualue)

Ylijohtaja Tommi Muilu

 • Luonnonvarayksikkö
  Yksikön päällikkö Merja Suomalainen
 • Ympäristöyksikkö
  Yksikön päällikkö Marja Hiitiö

Poikkihallinnolliset yksiköt

 • Johdon tuki ja yhteiset palvelut -yksikkö
  Yksikön päällikkö Teea Lyytikäinen

Hallintoasiat

 • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
  KEHA

  Hallintojohtaja Juha Tuukkanen

Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja maksatuspalvelut

Etelä-Suomen suuralueen (Hämeen ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen) yhteisiä rahoitus- ja maksatuspalveluja hoitavat rahoitusyksikkö sekä maksatus- ja tarkastusyksikkö.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E-vastuualue)

E-vastuualueen yksiköt ovat työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö, joka jakautuu työvoimakoulutustiimiksi sekä työvoimapalveluiden ja kulttuurin kehittämistiimiksi. Maaseutuyksikkö puolestaan jakautuu maaseudun kehittämistiimiksi ja valvontatiimiksi.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (Y-vastuualue)

Y-vastuualueen  yksiköt ovat luonnonvarayksikkö ja ympäristöyksikkö. Luonnonvarayksikkö jakautuu luonnonsuojelutiimiin, vesivarojen hoito -tiimiin ja vesivarojen käyttö -tiimiin. Ympäristöyksikkö puolestaan jakautuu alueidenkäyttötiimiin, ympäristövalvontatiimiin, vesilain ja maa-aineslain valvonta -tiimiin, pilaantuneet maat ja pilaantuneet pohjavedet -tiimiin sekä ympäristövaikutusten arviointi -tiimiin. Tiimien vastuulla olevat tehtäväkokonaisuudet voivat olla myös yksiköiden välisiä.

Poikkihallinnolliset yksiköt

Poikkihallinnollisiin yksiköihin kuuluu johdon tuki ja yhteiset palvelut -yksikkö, jossa ovat ELY-keskuksen asiakkuus-, strategia- ja viestintätoiminnot.