Navigointivalikko
HAM Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät – Häme

Numerotietoa ja tulkintoja alueen tilasta ja näkymistä

Hämeen ELY-keskus kokoaa ja tulkitsee tietoa alueen elinkeinoelämän, ympäristön, työllisyyden ja koulutuksen tilasta ja ennakoi tulevaa kehitystä. Tavoitteena on parantaa tietoperustaa, joka tukee kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä alueellista päätöksentekoa. ELY-keskus hyödyntää tietoja oman toimintansa suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein yhteisiin tietojärjestelmiin. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille, osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tarvittaessa oman tehtäväalansa asioissa.

ELY-keskuksen arkisto on julkinen

Kaikilla on halutessaan mahdollisuus saada tietoja kirjatuista ja arkistoiduista aineistoista. Julkisuuslaki kuitenkin myös suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajeihin liittyviä tietoja.

Aineistotiedustelut osoitetaan kirjaamoon. Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika, ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin.

Päivitetty: 17.05.2022