Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2014 – 31.8.2023, A70800

Teknisen tuen hanketta käytetään rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja maksatustehtävien hoitamiseen kuten henkilöstökuluihin, tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin, hakijoille ja tuensaajille järjestettäviin koulutuksiin sekä rahoitetuista hankkeista tiedottamiseen.

Lisätietoa ohjelmakauden 2014-2020 EU-asioista saa rakennerahastojen  verkkopalvelusta.

Etelä-Suomen osalta tietoa löytyy tuon verkkopalvelun Etelä-Suomen suuralue -osiosta ja valtakunnallisista toimenpidekokonaisuuksista Valtakunnalliset teemat -osiosta.

Tietoa kaikista ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitetuista EAKR- ja ESR- hankkeista:

 Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.        Euroopan unionin lippulogo, euroopan aluekehitysrahasto ja euroopan sosiaalirahasto.