Tuulivoimaa Hämeeseen? – Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen tuulivoimatilanteen selvitystyö on valmistunut

Hämeen ELY-keskuksessa tehty selvitys luo tilannekuvaa, mitkä asiat Hämeessä vaikuttavat tuulivoiman rakentamiseen ja miten tuulivoimaan suhtaudutaan. Selvityksessä kerättiin Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kuntien viranhaltioiden, luottamushenkilöiden ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä tuulivoimasta. Raportissa on myös katsaus tuulivoimaselvitysten tilanteeseen Hämeessä sekä tutkimuskirjallisuuden näkökulmia selvityksessä esiin tulleisiin haasteisiin.

Puoli vuotta kestäneen projektin aikana käytiin läpi tuulivoimaselvitysten päivittämistarpeita, kaavoituksen ajantasaisuutta ja rakentamisen rajoitteita. Näiden lisäksi tarkasteltiin yleistä suhtautumista tuulivoimaan ja tuulivoima-alueisiin. Projekti toteutettiin yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa, ja sitä rahoitti ympäristöministeriö.

Tuulivoimalat ovat investointeja alueelle ja niillä on merkitystä myös kuntatalouteen. Soveltuvat alueet tuulivoimaloiden rakentamiseen valikoituvat tarkkojen ympäristöselvitysten perusteella. Maatuulivoima on aiempaa edullisempaa rakentaa, ja kehittyvän tekniikan myötä tuulisuus riittää entistä useammilla alueilla.

Suurin syy tuulivoimaloiden vähäiseen rakentamiseen Hämeessä on asukkaiden vastustus

Myönteinen suhtautuminen tuulivoimaan perustuu sen arvioituihin ilmastovaikutuksiin. Kyselyn perusteella suurin yksittäinen syy tuulivoimaloiden vähäiseen rakentamiseen Hämeessä on asukkaiden vastustus. Jotta tuulivoimaa Hämeeseen voitaisiin rakentaa, pidettiin tärkeimpinä asioina yleisen asenneilmapiirin muuttumista myönteisemmäksi, riittävää tietoa ja keskustelua asukkaiden kanssa sekä useiden toimijoiden yhtäaikaista tahtotilaa hankkeiden eteenpäin viemiselle. Tuulivoimahankkeiden toteutumisen edellytyksenä pidettiin laadukasta suunnittelua.

Tuulivoima on näkyvää ja herättää tunteita puolesta ja vastaan. Tällä hetkellä suunnitteluun liittyvät kielteiset tunteet kiinnittyvät vahvimmin maiseman ja paikan kokemukseen. Hankkeita suunniteltaessa pitäisi tuulivoiman näkyvyyden lisäksi pyrkiä ymmärtämään, miten tuulivoimalat paikallisesti nähdään. Taustalla olevat paikalliset syyt ja asukkaiden tarpeet tulisi kyetä tunnistamaan paremmin.

Kuntalaisten luottamus kunnan viranomaisiin ja kuntapäättäjiin vaikuttaisi olevan olennainen tekijä hankkeiden toteutumisessa. Luottamuksen saavuttaminen vaatii ammattitaitoa viran hoidossa, vuorovaikutustaitoja ja asukkaiden mielipiteiden aitoa huomioon ottamista. Tämän lisäksi informaation kulku ja jaettu näkemys hankkeista kuntaorganisaation sisällä ovat seikkoja, joiden parempi toteutuminen hyödyttäisi kaikkia tuulivoimahankkeiden kanssa tekemisissä olevia tahoja.

Selvitystä tehtäessä Kanta-Hämeessä oli neljä teollisen kokoluokan tuulivoimalaa, Päijät-Hämeessä ei yhtään. Yhteensä voimaloita on Suomessa noin 800.

Päivitetty: 27.07.2021