Navigointivalikko
KES Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Keski-Suomi

Sivulle on koottu Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet.

Euroopan sosiaalirahaston lipputunnus.                                    Vipuvoimaa EU:lta logo.

Elinkeinot työvoima, osaaminen ja kulttuuri

 

Kohtaamo-hanke

Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa kehitetään nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluja (Ohjaamot) ja verkko-ohjausta. Hanke on osa Nuorisotakuun toteutusta Suomessa. Kohtaamo-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

Kohtaamo -hanke​​​​​​ (eura2014.fi)

​​​​​Monipaikka-hanke (ESR)

Kehittää mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta edistämällä digitaalisuuden ja monipaikkaisen työskentelyn käyttöä toimialasta riippumatta ja auttaa löytämään työtehtäviä, joita ei vielä ole tehty paikasta riippumattomasti, mutta olisi mahdollista siirtää etä- tai hybriditoteutukseen.


Monipaikka-hanke

Laava-hanke (ESR)

  • kehittää uusia työllisyyttä edistäviä TE-palveluita yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilujen, TE-asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Palvelut kohdennetaan nuorille, osatyökykyisille sekä yli 50-vuotiaille. Kehittävät palvelut ovat osa TE-palveluiden valikoimaa Keski-Suomessa.
    ​​​​​​​
  • kehittää vaikuttavuus- ja tulosperusteisia TE-palveluhankintoja. Kehittämisteemat liittyvät vaikuttavuuden mittaamiseen TE- /työllisyyspalveluissa, tulosperusteisten hankintamallien kehittämiseen sekä vaikuttavuustiedon parempaan hyödyntämiseen raportoinnissa ja päätöksenteossa.

 

Laava-hanke

 

Liikenne ja infrastruktuuri

Tiehankkeet on esitelty omalla sivullaan Tiehankkeet (ks. sivun vasen reuna). 

Ympäristö ja luonnonvarat

Itäisen ja eteläisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia mahdollisimman hyvin hoidetun vesihuollon saavuttamiseksi.

Hankkeessa laaditaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan maakuntien alueelle kaudelle 2021–2025 yhteinen vesihuoltostrategia ja toimenpidesuunnitelma. Strategian pidemmän aikavälin visio ulottuu vuoteen 2050. Lisäksi uuden strategian pohjalta laaditaan jokaiselle maakunnalle tarkemmat strategian tavoitteisiin pohjautuvat toimenpidesuunnitelmat.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

 

Päivitetty: 28.11.2022