Navigointivalikko
KES Tiehankkeet - käynnissa olevat suunnitteluhankkeet

Käynnissä olevat suunnitteluhankkeet

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Keski-Suomessa.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiehankesivut löytyvät Väyläviraston hankesivustolta.

Tällä hetkellä Keski-Suomen ELY-keskuksella on toimialueellaan käynnissä seuraavat  suunnitteluhankkeet. (vayla.fi)

 

 


 

 

 

Päivitetty: 18.09.2023