Navigointivalikko
ELY KES - Valmiit suunnitelmat ja muut selvitykset

Valmiit suunnitelmat ja muut selvitykset

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Keski-Suomessa.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiehankesivut ovat siirtyneet Väylän (Väylävirasto) hankesivustolle, josta ne löytyvät.

Tällä hetkellä Keski-Suomen ELY-keskuksella on toimialueellaan valmistuneina seuraavat suunnitteluhankkeet.

Valmiit suunnitelmat ja selvitykset (vayla.fi)

Jyväskylän koilliskehä Palokka - Vaajakoski (vayla.fi)

Jyväskylän läntinen ohikulkutie (vayla.fi)

Jyväskylän liikenteen rauhoittaminen  (vayla.fi)

Jyväskylän kaupunkiseudun moporeitit (vayla.fi)

Mt 6112 Kuokkalantie, aluevaraussuunnitelma (vayla.fi)

Yt 16684 ja 6015 Vesangantien kevyen liikenteen järjestelyt (vayla.fi)

Mt 16685 parantaminen Laajavuorentie - Saarijärventie, aluevaraussuunnitelma (vayla.fi)

Mt 16728 Kantola - Puustelli (vayla.fi)

Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla  (vayla.fi)

Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski (vayla.fi)