Kaukaksen kalatie Keravanjoella

Kaukaksen kalatie syksyllä 2006.

Keravanjoki on Vantaanjoen pisin sivuhaara, jonka pituus on 65 km. Se alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja yhtyy Vantaanjoen pääuomaan Helsingin ja Vantaan rajalla noin 6 km ennen merta. Kaukaksen padolta on Vantaanjokeen matkaa 56 km.

Kalatie toteutettiin luonnonmukaisena ratkaisuna Kaukaksen padon oikean rannan kautta. Kalatien putouskorkeus on n. 3,8 m ja kokonaispituus n. 75 m keskikaltevuudella 5,4 %. Patopenkereen päällä menevän tien alitus tehtiin siltaelementtinä, jonka halkaisija on2000 mm ja pituus 12 m. Kalatiehen tehtiin betonirakenteinen sulkurakenne. Patoaukon leveys on kaksi metriä ja kynnyskorkeus on +64,50 m. Kynnyksen pohja muotoiltiin V-malliseksi siten, että reunat nousevat molemmilla sivuilla 0,10 m. Patoaltaan vedenkorkeudella +64,80 m kalatien virtaama on n. 0,4 m3/s. Kalatien varsinaiset kynnykset tehtiin kivirakenteisina osittaisina rakovirtaus- ja ylisyöksykynnyksinä siten, että pienillä virtaamilla vesi keskittyy rakoon ja suuremmilla virtaamilla virtaus tapahtuu koko kynnyksen leveydeltä. Kynnysten leveydet ovat keskimäärin 2,5 m. Kynnysten väliin asennettiin erillisiä kiviä virtauksen ohjaamiseksi ja suojakiviksi kaloille. Kynnysten alapuolelle toteutettiin vähintään 0,5 metriä syvät altaat. Kalatien sulkurakenteen yläpuolisen uoman vedenjohtokapasiteetti säädettiin uomaa kiveämällä sellaiseksi, että virtaamavaihtelut kalatiessä ovat mahdollisimman pienet. Sulkurakenteen aukon sivuille upotettiin U-teräkset settiuriksi. Settiparrujen paksuus on 100 mm.

Kunnostuksen jälkeen kalat ovat voineet nousta kalatien kautta pienempiä virtaamia lukuunottamatta. Kalatien suuaukko sijaitsee n. 20 metriä padolta alavirtaan ja suuaukon kohdalla on aseteltu kiviä ohjaamaan houkutusvirtaamaa keskelle uomaa. Tulvavirtaamia lukuun ottamatta valtaosa virtaamasta kulkee kalatien kautta, joten jokeen nousevat kalat löytävät helposti kalatien. Kunnostuksen jälkeen kalatiessä on havaittu eri-ikäisiä taimenia ja on todennäköistä, että kalatie toimii vaellusyhteyden lisäksi elinalueena.

Perustietoja Kaukaksen kalatiestä

  • Valmistumisvuosi: 2005/2006
  • Pituus: 75 m
  • Nousu: 3,8 m
  • Miten nousu on porrastettu: betonikynnys, 19 luonnonkivikynnystä ja välikiveykset
  • Pääkynnysten korkeusero: 0,2 m
  • Mitoitusvirtaama: 0,4 m³/s vedenkorkeudella +64,80 m
  • Vesileveys mitoitusvirtaamalla: 2,5 m
  • Vesisyvyys mitoitusvirtaamalla: 0,2–0,7
  • Etäisyys jokisuunnasta: 56 km
Kaukaksen kalatien pintakartta.

Kalatien pituusleikkaus.
Kalatien paikka alavirrasta katsottuna ennen toteutusta.
Kalatien paikka ylävirrasta katsottuna ennen toteutusta.
 
Kaukaksen pato ennen kalatietä.
Betonirakenteinen yläkynnys tekeillä ja tien alittavan rummun asennus käynnissä.
Kynnys tekeillä. Suodatinkankaat limitettynä alle.
Betonirakenteinen yläkynnys.
Kalatie kesäkuussa 2006.
Taimen vedessä.
Huoltotyön takia hetkellisesti suljetusta kalatiestä havaittu taimen vuonna 2006.

 

Kuvat: Harri Aulaskari, Juha Kuvaja ja Suomen ympäristökeskus

Päivitetty: 04.08.2022