Navigointivalikko
UUD Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus kerää ja tulkitsee tietoa alueen elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, liikennerakenteen (infrastruktuurin), koulutuksen ja ympäristön tilasta ja muutoksista sekä ennakoi tulevaa kehitystä. Uusimaa on Suomen nopeimmin kasvava ja tiheimmin asuttu alue.

Alueen työmarkkinoiden toimintaa kuvaavia tietoja käytetään toimintaympäristön seurantaan sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus tuottaa ja hyödyntää ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä eri toimialojen ja ammattien näkökulmista.

Tavoitteena on parantaa tietoperustaa, joka tukee kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä alueellista päätöksentekoa. Tuloksia hyödynnetään ELY-keskuksen oman toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tietopalveluja on saatavana kaikilta tehtäväaloiltamme

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein yhteisiin tietojärjestelmiin. Keskitetyt palvelut on koottu linkkilaatikkoon.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia

Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille. Osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.

Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajeihin liittyviä tietoja.

Yhteydenotot ja aineistotiedustelut:

[email protected]

Päivitetty: 24.05.2022