Alueelliset toimintasuunnitelmat työkaluna hyvien väestösuhteiden edistämiseksi

Alueellisten toimintasuunnitelmien laatimisprosessi käynnistyi vuonna 2022 hyvien väestösuhteiden pilottihankkeen myötä. Alueelliset toimintasuunnitelmat laadittiin seitsemän ETNO-alueen (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) mukaisesti. Jatkohankkeessa hyvien väestösuhteiden edistäminen tapahtuu maakuntakohtaisten toimintasuunnitelmien kautta.  

Toimintasuunnitelmien laatimiseen ja toimenpanoon on osallistunut ja osallistuu mahdollisimman monipuolisesti alueellisia ja paikallisia viranomaisia, järjestöjä, oppilaitoksia ja yrityksiä. Toimintasuunnitelmissa alueelliset toimijat tunnistivat alueellisia ja paikallisia erityiskysymyksiä tavoitteisiin nähden, pohtivat niihin vaikuttamiskanavia ja tärkeimpiä toimijoita sekä ideoivat alueellisia toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi. 

Hyvät väestösuhteet -hanke tukee alueellisen toimeenpanosuunnitelman työtä sparrauksella ja rahoituksella koko hankkeen ajan. Kutakin ETNO-aluetta kohden rahaa on varattu tekemeiseen 7 000 - 10 000 euroa. 

Toimeenpanosuunnitelma tehdään sovitulle ajanjaksolle keskittyen korkeintaan kolmen tavoitteen edistämiseen. Alueellinen toimintasuunnitelma on tarkoitettu kuitenkin pysyväksi työkaluksi rasismin torjumiseen ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen.

Alueesi toimintasuunnitelman voit pyytää katsottavaksi hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Alueellisten toimeenpanosuunnitelmien toteutuksesta viestimme tälle rakentuvalle nettisivulle, koostetusti sähköpostilistalle uutiskirjeiden muodossa sekä LinkedIn-sivullemme sitä mukaa, kun tekeminen etenee.

 

Alueelliset HVS -toimintasuunnitelmat sisältävät seitsemän tavoitetta

Toimintasuunnitelmiin nostetut seitsemän tavoitetta ovat Yhdenvertainen Suomi –toimintaohjelmasta (2021)Vastaavia tavoitteita edistetään myös Valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon (2023) toimeenpanossa.

 

1. Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita

2. Edistetään suomalaisen työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä

3. Viranomaisten osaamisen vahvistaminen antirasismista ja yhdenvertaisuuden edistämisestä
 
4. Tietoisuuden lisääminen rasismista ja sen muodoista väestön keskuudessa
 
5. Vuorovaikutusta ja osallisuutta lisäävän väestösuhdepolitiikan kehittäminen paikallistasolla 
 
6. Turvallisuuden lisääminen viharikoksiin ja vihapuheeseen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän väestösuhdepolitiikan keinoin
 
7. Kehitetään rasismiin ja syrjintään liittyvää tutkimusta ja tiedonkeruuta
 

Alueellisesta toimintasuunnitelmasta toimeenpanoon ja toteutukseen

 

         Alueellisissa työpajoissa täydennetään ja tarkennetaan ETNO-alueittain laadittuja toimintasuunnitelmia. Hyvien väestösuhteiden edistämisen tavoitteiden osalta alueelliset toimijat kirjaavat maakuntansa vahvuudet ja heikkoudet, tärkeimmät vaikuttamiskanavat ja mahdolliset toimenpiteet alueelliseen toimintasuunnitelmaan.

         Jatkotyöpajassa alueelliset toimijat keskittyvät aluksi korkeintaan kolmeen valitsemaansa tavoitteeseen ja kehittävät niiden edistämiseen toimenpiteitä, joita voivat lähteä toteuttamaan hankkeen rahoituksella. Tarvittaessa hanke avustaa vielä suunnittelukokouksen järjestämisessä. 

     

Yhteystiedot

Ota yhteyttä  

 • Nexhat Beqiri, erikoissuunnittelija
  0295 021 028
  nexhat.beqiri(at)ely-keskus.fi
 • Liisa Päkki, suunnittelija
  0295 021 350
  liisa.pakki(at)ely-keskus.fi
   

Seuraa hanketta 

Tietosuojaseloste

Alueelliset työpajat

Tulevat
 

Menneet

 • Uusimaa 20.5.2024
 • Lappeenranta 8.5.2024
 • Kouvola 3.5.2024
 • Lahti 29.4.2024
 • Oulu 24.4.2024
 • Kajaani 23.4.2024
 • Joensuu 21.3.2024
 • Lahti 5.2.2024
 • Kajaani 16.1.2024
 • Kuopio 12.12.2023
 • Vaasa 22.11.2023
 • Uusikaupunki 13.9.2023
 • Hämeenlinna 8.9.2023

Päivitetty: 07.06.2024