Fallforsenin pohjakynnyksen monipuolistaminen Taasianjoella

Pohjakynnyksen alaosa heti kunnostusten jälkeen vuonna 2010.


Taasianjoki virtaa Itä-Uudellamaalla Lapinjärven ja Ruotsinpyhtään läpi. Ahtaimpien koskipaikkojen perkauksia on tehty Taasianjoella kolmeen otteeseen, 1830-, 1890- ja 1930-luvuilla. Vuonna 1985 valmistui mittavampi suunnitelma Taasianjoen järjestelytyöstä. Suunnitelma tehtiin paikallisten viljelijöiden aloitteesta. Järjestelytyön toteutti Helsingin vesipiiri eli nykyinen Uudenmaan ELY-keskus 1990–1996 välisenä aikana. Hankkeessa uomaa perattiin, koskimaisia pohjapatoja rakennettiin perkauksesta jääneellä kiviainekselle ja olemassa olevia koskia kunnostettiin. Toimenpidealue ulottui 39 kilometrin matkalle, jolle rakennettiin yhteensä 16 pohjakynnystä ja kunnostettiin neljä koskea.

Vuonna 2008 käynnistettiin suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena oli monipuolistaa rakennettuja pohjakynnyksiä vastaamaan luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita ja parantaa samalla rapujen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia Taasianjoen vesistöalueella. Kunnostuksilla pyrittiin myös monipuolistamaan kynnysten maisemakuvaa ja parantamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Fallforsenin kohde toteutettiin vuonna 2010. Pohjakynnyksessä vesi kulki alivirtaamallakin koko uoman leveydeltä ja kynnysalue oli käytännössä vain kivetty luiska, josta puuttui syvyysvaihtelu. Siksi kynnysalueella oli tarve toteuttaa selkeämpi ja mutkitteleva alivesiuoma, johon virtaama keskittyy pienillä virtaamilla. Pohjakynnyksen alaosaan lisättiin myös kivimateriaalia kynnysalueen loiventamiseksi ja niska-alue soraistettiin taimenelle kelvolliseksi lisääntymisalueeksi.

Erilaisissa perkaushankkeissa kautta maan on tehty lukuisa määrä vastaavan tyyppisiä pohjakynnyksiä, jotka eivät nykyisellään toimi kovinkaan hyvin ekologisesta näkökulmasta katsottuna, mutta joita olisi mahdollista monipuolistaa pienillä toimenpiteillä kalastolle ja ravuille sopiviksi elin- ja lisääntymisalueiksi.

Perustietoja Fallforsenin pohjakynnyksestä

  • Valmistumisvuosi: 1994/2010
  • Pituus: 30 m
  • Nousu: n. 1,4 m
  • Miten nousu on porrastettu: harjakynnys ja virtakiviä
  • Pääkynnysten korkeusero: vain virtakiveystä
  • Mitoitusvirtaama: koko joen virtaama
  • Vesileveys mitoitusvirtaamalla: 2-5 m
  • Vesisyvyys mitoitusvirtaamalla: 0,20,7 m
  • Etäisyys jokisuunnasta: 30 km
Pohjakynnys vuonna 2007 ennen kunnostusta.
Kunnostussuunnitelmakuva. Pohjakynnykseen muotoiltiin mutkitteleva alivesiuoma ja lisättiin syvyysvaihtelua, jotta alue toimii parempana elinalueena kaloille ja ravuille.

 

Pohjakynnys heti kunnostusten jälkeen vuonna 2010.

 

Kuvat: Harri Aulaskari, Tero Taponen

Päivitetty: 04.08.2022