EU-logo

 

 

 

Kumppanina kotoutumisessa -hanke (ESR+)

Kumppanina kotoutumisessa on valtakunnallinen hanke, joka koordinoi Euroopan sosiaalirahaston uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuutta.

Kumppanina kotoutumisessa on rakenne verkostoitumisen, viestinnän ja kokonaisuudesta rahoitettavien hankkeiden tarvitseman tuen toteuttamiseksi. Hankkeessa työskentelee viisi henkilöä; projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, jotka työskentelevät Uudenmaan ELY-keskuksessa sekä eri puolilla maata kolme koordinaattoria, joilla kullakin on oma temaattinen erikoistumisalueensa. Koordinaattoreiden erikoistumisalat ja sijoituspaikat ovat alla.

Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuuden tavoitteena on poistaa osallistumisen esteitä ja saada maahanmuuttajien potentiaali paremmin käyttöön mm. työmarkkinoilla, vahvistaa koulutusjärjestelmän kykyä vastata maahanmuuttajaväestön tarpeisiin sekä edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Teema koostuu neljästä sisältöalueesta, joissa kussakin järjestetään valtakunnallinen hankehaku. Nämä sisältöalueet ovat:  

  1. Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus
  2. Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä
  3. Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa
  4. Vieraskielisten kielellinen tuki

 

Kehittämistyötä kokonaisuudessa tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella kumppanuusperiaatteella. 

Kumppanina kotoutumisessa on yksi viidestä strategisesta hankkeesta, joilla on merkittävä rooli Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Lisää strategisista hankkeista: Strategiset hankkeet | Rakennerahastot

 

Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen työntekijöiden yhteystiedot:

  • Ilona Korhonen, projektipäällikkö, 0295 021 320, ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi
  • Lotta Savolainen, koordinaattori/työllisyys, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 0295 029 094, lotta.savolainen(at)ely-keskus.fi
  • Ritva Mertaniemi, koordinaattori/osallisuus, Pohjanmaan ELY-keskus, 0295 021 304, ritva.mertaniemi(at)ely-keskus.fi
  • Veera Väisänen, koordinaattori/osaaminen, Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, 0295 038 162, veera.m.vaisanen(at)ely-keskus.fi
  • Lauren Stevens, projektisuunnittelija, 0295021329, lauren.stevens(at)ely-keskus.fi
  • Ryhmäsähköpostiosoite: kumppaninakotoutumisessa(at)ely-keskus.fi

Päivitetty: 10.04.2024