Kumppanina kotoutumisessa -hanke (ESR+)

Kumppanina kotoutumisessa on valtakunnallinen hanke, joka koordinoi Euroopan sosiaalirahaston uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuutta.

Kumppanina kotoutumisessa on rakenne verkostoitumisen, viestinnän ja kokonaisuudesta rahoitettavien hankkeiden tarvitseman tuentoteuttamiseksi. Hankkeessa työskentelee viisi henkilöä; projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, jotka työskentelevät Uudenmaan ELY-keskuksessa sekä eri puolilla maata kolme koordinaattoria, joilla kullakin on oma temaattinen erikoistumisalueensa ja paikkansa.

Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuuden tavoitteena on poistaa osallistumisen esteitä ja saada maahanmuuttajien potentiaali paremmin käyttöön mm. työmarkkinoilla, vahvistaa koulutusjärjestelmän kykyä vastata maahanmuuttajaväestön tarpeisiin sekä edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Teema koostuu neljästä sisältöalueesta, joissa kussakin järjestetään valtakunnallinen hankehaku.

Kehittämistyötä kokonaisuudessa tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja
terveysministeriön rahoituksella kumppanuusperiaatteella.

Kumppanina kotoutumisessa on yksi viidestä strategisesta hankkeesta, joilla on merkittävä rooli Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Lisää strategisista hankkeista: Strategiset hankkeet | Rakennerahastot

Päivitetty: 19.04.2024