Vihreä siirtymä ja ilmasto - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus edistää vihreää siirtymää muun muassa sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeisiin liittyvien ympäristöllisten viranomaismenettelyiden käsittelyä sekä neuvomalla yrityksiä vihreän siirtymän hankkeissa.

Lisäksi toimimme vihreän siirtymän hankkeiden rahoittajana. Tukea on tarjolla eri teemoissa mm. yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen. Koordinoimme myös Itä-Suomen alueella ympäristöministeriön toimialan vihreän siirtymän tehtäviä ja seuraa vihreän siirtymän hankkeiden etenemistä.

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi myös maakunnallista ilmastotyötä Pohjois-Savon alueella. Ilmastotyötä toteutetaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on laadittu myös omat tavoitteet ilmastotyölle.

Pohjois-Savon ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet on tiivistetty vuonna 2021 valmistuneeseen ilmastotiekarttaan (hiilineutraalipohjoissavo.fi).  Ilmastotiekartta päivitettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2023
 
Ilmastotiekartan päätavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. Toimenpiteet on jaoteltu painopisteisiin kuudelle sektorille: 

 • Maa- ja metsätalous
 • Liikenne ja logistiikka
 • Energia- ja vesihuolto
 • Elinkeinot 
 • Ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä  
 • Aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen.

Mitä termit tarkoittavat?

 • Vihreä siirtymä on muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

  Tarvitsemme vihreä siirtymää, sillä kulutamme liikaa luonnonvaroja. Tämä on johtanut esimerkiksi ilmasto- ja luontokriisin pahenemiseen myös meillä Suomessa ja Pohjois-Savossa. Tämän vuoksi tarvitsemme perustavanlaatuista muutosta siihen, miten luonnonvaroja käytämme. Vihreä siirtymä vauhdittaa ratkaisuja, joilla voimme vähentää ilmastopäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta sekä edistää luonnon lajirikkauden säilymistä.

 • Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Hiilineutraalin yhteiskunnan, tuotteen tai systeemin hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on siis nolla. Vuonna 2015 solmittu Pariisin sopimus tavoittelee tasapainoa ihmiskunnan hiilidioksidipäästöjen ja hiilinielujen välille viimeistään tämän vuosisadan loppupuoliskolla.

  Suomen valtio ja Pohjois-Savon maakunta tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Myös monet kaupungit, kunnat ja yritykset pyrkivät hiilineutraaliuteen.

Ota yhteyttä

Johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, puh. 0295 026 710

ympäristöylitarkastaja Hanne Siikström, puh. 0295 026 075

projektipäällikkö Saara Karkulahti, puh. 0295 026 773

[email protected]

Päivitetty: 22.02.2024