ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pohjois-Savon ELY-keskuksessa

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastotyötä Pohjois-Savon alueella. Ilmastotyötä toteutetaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon liiton ja muiden toimijoiden kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on laadittu myös omat tavoitteet ilmastotyölle. 

Ajankohtaista 

Tuoreimmat Pohjois-Savon ilmastouutiset löytyvät maakunnan ilmastotyötyön sivuilta osoitteesta hiilineutraalipohjoissavo.fi 

Poimintoja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastotyöstä 

Pohjois-Savon ilmastotavoitteet 

Pohjois-Savon ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet on tiivistetty vuonna 2021 valmistuneeseen ilmastotiekarttaan (hiilineutraalipohjoissavo.fi).  
 
Ilmastotiekartan päätavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. Toimenpiteet on jaoteltu painopisteisiin kuudelle sektorille: 

  • Maa- ja metsätalous,  
  • Liikenne ja logistiikka,  
  • Energia- ja vesihuolto,  
  • Teollisuus,  
  • Ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä  
  • Aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen. 

Ilmastotiekartan taustaraportissa kuvataan tarkemmin tiekartan laadintaa, seurantaa sekä Pohjois-Savon kasvihuonekaasutaseita. Tutustu taustaraporttiin materiaalipankissa (pdf, hiilineutraalipohjoissavo.fi). Materiaalipankista löytyy myös ilmastotiekartan esittelymateriaali pdf-muodossa (hiilineutraalipohjoissavo.fi)

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt 

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja. Suurimmat päästölähteet ovat maatalous, energia ja tieliikenne. Suomen ympäristökeskus SYKE:n päivittämien laskelmien mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 2005–2019 22 % ja asukaskohtaiset päästöt 20 %. 

Kaavio Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain; kulutussähkö, sähkölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys, muu lämmitys, teollisuus, työkoneet, tieliikenne, raideliikenne, vesiliikenne, maatalous, jätteiden käsittely ja F-kaasut.
 
Kuva 1: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 2005-2019. Lähde: SYKE 2021. 
 
SYKE:n HINKU-laskennan* mukaan Pohjois-Savon suurimmat päästösektorit vuonna 2019 olivat maatalous (31 %), tieliikenne (23 %) ja lämmitys (23 %). Työkoneiden päästöt olivat 7 %, kulutussähkön käytön 7 %, jätteiden käsittelyn 4 % ja F-kaasujen 3 %. F-kaasut ovat mm. kylmä- ja lämmityslaitteissa käytettäviä kaasuja, joiden lämmitysvaikutus ilmastoon on korkea, mikäli ne pääsevät vapautumaan ilmakehään. 

 Diagrammi Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästösektorit 2019. Maatalous 31 %, tieliikenne 23 %, kaukolämpö 11 %, työkoneet 7 %, kulutussähkö 7 %, muu lämmitys 5 %, öljylämmitys 4 %, jätteiden käsittely 4 %, sähkölämmitys 3 %, F-kaasut 3 %, teollisuus 1 %, vesiliikenne 1%.
 
Kuva 2: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästösektorit 2019, HINKU-laskenta. Lähde: SYKE 2021. 
 
*HINKU-laskenta on Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti. 

Pohjois-Savon ilmastotyön organisoituminen alueella 

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi alueellista ilmastotyötä ja siihen liittyvää viestintää. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää Pohjois-Savon ilmastofoorumin toimintaa ilmastotyöpajoja, -seminaareja, -webinaareja ja -aamukahveja järjestämällä. 
 
Ilmastotiekartan valmistumisen myötä maakuntaan on päätetty perustaa ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä seuraamaan tiekartan toteutumista ja kehittämään alueellista yhteistyötä edelleen. 
 
Pohjois-Savon kunnissa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnat tekevät yhteistyötä muun muassa KESTO-hankkeessa (kestosavo.fi). KESTO-hankkeen (1/2020-12/2021) päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat Keski-Savon ja Ylä-Savon seuduille sekä Siilinjärvelle.  

Lisätietoa 

Pohjois-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä ilmastoasiantuntija Tapio Kettuseen tai projektityöntekijä Hanne Siikströmiin (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). 

Päivitetty: 24.03.2022