ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pohjois-Savon ELY-keskuksessa

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastotyötä Pohjois-Savon alueella. Ilmastotyötä toteutetaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon liiton ja muiden toimijoiden kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on laadittu myös omat tavoitteet ilmastotyölle. 

Ajankohtaista 

Tuoreimmat Pohjois-Savon ilmastouutiset löytyvät maakunnan ilmastotyötyön sivuilta osoitteesta hiilineutraalipohjoissavo.fi 

Poimintoja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastotyöstä 

 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston ilmastotavoitteet ja toimenpiteet (ArcGis.com) 
 • Sisäinen ilmasto- ja kiertotalousryhmä kokoontuu kuukausittain kehittämään toimintaa 
 • Alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen ja -taseiden havainnollistaminen ja analysointi 
 • Maakunnallisen ilmastoverkostotyön koordinointi
 • Pohjois-Savon ilmastofoorumin toiminnan järjestäminen 
 • Ilmastohankkeiden yhteistyön toteuttaminen mm. hanketreffejä järjestämällä 
 • Maaseudun kestävien ratkaisujen tukeminen 
 • Viisaan ja kestävän liikkumisen edistäminen  
 • Tulvariskien hallinta 
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 
 • Sopeutumisen edistäminen yhteistyössä muun muassa elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten, oppilaitosten ja kuntien kanssa. 

Pohjois-Savon ilmastotavoitteet 

Pohjois-Savon ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet on tiivistetty vuonna 2021 valmistuneeseen ilmastotiekarttaan (hiilineutraalipohjoissavo.fi).  Ilmastotiekartta päivitettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2023
 
Ilmastotiekartan päätavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. Toimenpiteet on jaoteltu painopisteisiin kuudelle sektorille: 

 • Maa- ja metsätalous
 • Liikenne ja logistiikka
 • Energia- ja vesihuolto
 • Elinkeinot 
 • Ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä  
 • Aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen. 

Ilmastotiekartan taustaraportissa kuvataan tarkemmin tiekartan laadintaa, seurantaa sekä Pohjois-Savon kasvihuonekaasutaseita. Tutustu taustaraporttiin materiaalipankissa (pdf, hiilineutraalipohjoissavo.fi). Materiaalipankista löytyy myös ilmastotiekartan esittelymateriaali pdf-muodossa (hiilineutraalipohjoissavo.fi)

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt 

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja. Suurimmat päästölähteet ovat maatalous, energia ja tieliikenne. Suomen ympäristökeskus SYKE:n päivittämien laskelmien mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 2005–2021 27 % ja asukaskohtaiset päästöt 25 %. 


 
Kuva 1: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 2005-2021. Lähde: SYKE 2023. 
 
SYKE:n HINKU-laskennan* mukaan Pohjois-Savon suurimmat päästösektorit vuonna 2021 olivat maatalous (34 %), tieliikenne (23 %) ja lämmitys (20 %). Työkoneiden päästöt olivat 8 %, kulutussähkön käytön 6 %, jätteiden käsittelyn 5 % ja F-kaasujen 2 %. F-kaasut ovat mm. kylmä- ja lämmityslaitteissa käytettäviä kaasuja, joiden lämmitysvaikutus ilmastoon on korkea, mikäli ne pääsevät vapautumaan ilmakehään. 


 
Kuva 2: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästösektorit 2021, HINKU-laskenta. Lähde: SYKE 2023. 
 
*HINKU-laskenta on Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti. 

Pohjois-Savon ilmastotyön organisoituminen alueella 

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi alueellista ilmastotyötä ja siihen liittyvää viestintää. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää Pohjois-Savon ilmastofoorumin toimintaa ilmastotyöpajoja, -seminaareja, -webinaareja ja -aamukahveja järjestämällä. 
 
Ilmastotiekartan valmistumisen myötä maakuntaan on päätetty perustaa ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä seuraamaan tiekartan toteutumista ja kehittämään alueellista yhteistyötä edelleen. 
 
Pohjois-Savon kunnissa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä. Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon -hanke (SISU) on käynnistänyt laajan 15 eri kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa muun muassa elinkeinoelämän keskuudessa.

Lisätietoa 

Pohjois-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä ilmastoasiantuntija Tapio Kettuseen tai projektipäällikkö Saara Karkulahteen ([email protected]). 

Päivitetty: 19.10.2023