ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vesien hyvän tilan saavuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kuuluvat vahvasti työhömme. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa kehitämme tehtäviämme ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen suhteen sekä alueelliset näkökulmat huomioiden ja suuntaamme toimintaa kohti hiilineutraaliustavoitetta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa koordinoimme seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä:

  • Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät
  • Rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi
  • Jätelain tulevien muutosten toimeenpanon koordinointi
  • Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävä

 

Ajankohtaista

 

Alueellinen ilmastotyö

Pohjois-Pohjanmaalla ilmastotyötä tehdään vahvassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Seuraamme yhdessä maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja hiilineutraaliuden saavuttamista. Me yhdessä varmistamme, että alueella tehtävät ratkaisut ovat kestäviä tässä muuttuvassa ilmastossa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee alueen yritysten ja kuntien ilmastotoimia sekä rakentaa entistä aktiivisempaa yhteistyöverkostoa maakunnan ilmastoasioiden edistämiselle.

Yhteiskunnan kestävän kehittymisen kannalta alueellinen ja paikallinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyöllä tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Kiertotalouden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä tulee kasvamaan yhä enemmän ja tulevaisuudessa kiertotalousosaaminen yhdistyy yhä useampiin ammattialoihin ja työtehtäviin.

Helmikuussa 2021 valmistuneen Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan toimenpiteitä viedään eteenpäin aktiivisella ja monimuotoisella yhteistyöllä. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunta tukee alueen ilmastotyötä kokoontuen kahdesta kolmeen kertaan vuodessa saman pöydän ääreen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on jäsen alueellisessa yhteistyöryhmässä.

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit

Maakunnallisen ilmastotiekartan toimeenpanon tueksi järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja CANEMURE-hankkeen yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit-tapahtumasarja, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmastoaiheita. Kahvit nautitaan asiantuntija-alustusten ja yhteisen keskustelun merkeissä. Ilmastokahvien järjestelyvastuu on kiertävä.

 

Järjestetyt kahvit:

6.10.2022     Aurinkosähköä kotiin, Oamk ja POPELY

8.9.2022       Työkalut kestäviin julkisiin hankintoihin, KEINO-osaamiskeskus,

30.3.2022     Maakunta ilmastotoimissa - suunnitelmista käytäntöön, Pohjois-Pohjanmaan liitto

24.02.2022   Virtaa kuntien ilmastotyöhön Hinku ja Kets-verkostoista, Alueellinen energianeuvonta

25.01.2022   Teollisuuden ilmastoteot, Oulun kauppakamari.

08.12.2021    Arviointityökaluista tukea ilmastotyöhön, Suomen Ympäristökeskus.

20.10.2021    Mannaa ja melua maankäytöstä, Luonnonvarakeskus.

30.09.2021    Nuoret ilmastoratkaisijoina, Nuorten Agenda 2030.

01.09.2021    Energiamurros ja tulevaisuuden fossiilivapaa yhteiskunta, POPELY.

19.05.2021    Millä liikut ilmastoystävällisesti?, Oulun ammattikorkeakoulu.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Sanna Moilaseen ([email protected]).

Päivitetty: 10.10.2022