ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Etelä-Savon ELY-keskuksessa

Etelä-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastotyötä Etelä-Savon alueella. Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa ja kehittää ilmastotyötä tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton, kuntien, koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten, yritysten sekä kansalaisten kanssa.

Suomen uudistetun ilmastolain (1.7.2022) tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Heinäkuussa 2023 valmistui Etelä-Savon ilmastotiekartta (2023-2035). Tiekartta linjaa painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Etelä-Savo maakuntastrategiansa mukaisesti tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennysten ohella tiekartan tukemana siivitetään vihreän siirtymän investointeja ja T&K-hankkeita, jotka osaltaan vahvistavat alue- ja kuntataloutta. Ilmastotiekartta on laadittu tiiviissä yhteistyössä asiantuntijaviranomaisten, kuntien, tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Tiekartta sisältää neljä keskeisintä päästö- /nielusektoria, jotka ovat metsä, energia, maatalous ja ruoka sekä liikenne.

Vihreän siirtymän edistäminen Etelä-Savon kunnissa ja PK-yrityksissä -hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto on 7.11.2023 myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskukselle hankerahoituksen Uudistuva ja osaava Suomi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (JTF).  Hankkeen kokonaisrahoitus on 477 000 euroa, EU- rahoituksen osuus on 380 676 euroa.

Etelä-Savon ilmastotiekartan lisäksi Etelä-Savon kunnat ovat laatineet ilmastosuunnitelmia kiitettävästi. Suunnitelmat ovat valmiit yhdessätoista eteläsavolaisessa kunnassa.

Vihreän siirtymän hankkeen tavoitteet:

 • Innostaa yrityksiä vihreän siirtymän innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen
 • Tukea soveltuvin osin kuntia ja yrityksiä ympäristöluvituksessa, kaavoituskysymyksissä ja hankerahoituksen hakemisessa
 • Edistää vihreän siirtymän osaamista sekä kuntien ja yritysten energia- ja tehokuusosaamista
 • Edistää Etelä-Savon ilmastotiekartan ja kuntien ilmastosuunnitelmien toteuttamista
 • Tehdä laadukasta tutkimukseen perustuvaa ilmastoviestintää (webinaarit, ilmastotietoiskut, koulutukset). 

Ajankohtaista

Rahoitusta ilmasto- ympäristö- ja kiertotaloushankkeisiin

Nyt on aika rakentaa ilmastohankkeita. Ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustyötä vauhditetaan useista eri rahoituslähteistä. Rahoitusta ilmasto-, energiatehokkuus- ja kiertotaloustoimenpiteisiin myönnetään maakunnille, kunnille, oppilaitoksille, yrityksille, yhteisöille, taloyhtiöille ja muille organisaatioille. Myös kuluttajat ja taloyhtiöt voivat hakea rahoitusta kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin sekä öljylämmityksen vaihtoon uusiutuviin energialähteisiin. Rahoituksen myöntämiseen vaikuttavat rahoituskanavan ja rahoittajan asettamat kriteerit ja hakemuksen laatu.

Poimintoja ilmastotyön etenemisestä

 • Maakunnallisen ilmastotiekartan jukaiseminen kesäkuussa 2023
 • Maakunnallisen ilmastotiekartan sektorikohtaisten työpajojen toteuttaminen keväällä 2022
 • Hiilineutraali Etelä-Savo -hankkeen rahoitushaku ja toiminnan käynnistäminen vuonna 2021
 • Hiilivapaa Etelä-Savo -hankkeen loppuraportti (esavo.fi)​​​​​​
 • Etelä-Savon ilmastoryhmän ja ilmastoasiantuntijaryhmän toiminnan järjestäminen vuonna 2019
 • Savon ilmasto-ohjelma 

Organisoituminen

Maakunta 

Etelä-Savon ELY-keskus koordinoi alueellista ilmastotyötä ja siihen liittyvää viestintää, järjestää työpajoja ja ajankohtaisista ilmastoasioista aamukahveja, seminaareja ja webinaareja.

Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa Etelä-Savon ilmastoryhmän (maakunnallinen neuvottelukunta) toiminnasta. Ilmastoryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuosina 2020-21. 

Ilmastoasiantuntijaryhmä (21 jäsentä) ohjaa Etelä-Savon ilmastotyötä ja siihen liittyvää Hiilineutraali Etelä-Savo -hanketta. Ryhmän asiantuntijaorganisaatioita ovat LUKE, Lappeenrannan ja Lahden teknillinen yliopisto, pro Agria, Luomuinstituutista, ELY-keskus, Mikkelin seudun kehitysyhtiö MIKSEI,  maakuntaliitto, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit, Etelä-Savon energia Oy ja Suur-Savon energia Oy.

Kunnat

Kuntien ilmastotyö käynnistyy niin ikään vuoden 2022 alussa Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Hankkeen (1/2022-12/2022) päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat Etelä-Savon alueelle. 

Etelä-Savon kuntien ilmasto-ohjelmat

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmastohanke

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. 

Työn tavoitteena oli tunnistaa Järvi-Suomen alueelle sopivia toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Ohjelman laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Lisätietoa

Yhteystiedot 

 • Etelä-Savon maakunnallinen ja ELY-keskuksen ilmastotyö: ilmastoasiantuntija Jaana Leppänen ([email protected]
 • Järvi-Suomen maaseudun ilmastotyö: asiantuntija Marjut Henttonen ([email protected]). 
 • Kuntien ilmastotyöhön liittyviin kysymyksiin vastaa ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp ([email protected])  

   

 

Päivitetty: 23.02.2024