ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Etelä-Savon ELY-keskuksessa

Etelä-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastotyötä Etelä-Savon alueella. Ilmastotyötä toteutetaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja alueellisten toimijoiden, yritysten ja kansalaisten kanssa.

Etelä-Savon maakunnan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Etelä-Savon ELY-keskuksessa on vuoden 2022 alusta valmisteltu maakunnallista ilmastotiekarttaa, jonka tarkoituksena on ohjata ilmastotyötä kohti hiilineutraalia Etelä-Savoa. Työssä toteutetaan Etelä-Savon maakunnalliset ilmastotavoitteet ja niiden seurannan malli. Ilmastotiekartan sisältö rakennetaan työpajoissa, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Etelä-Savon maakunnan ilmastotiekartan suunniteltu valmistumisaika on vuoden 2023 alkupuolella.

 

 

Ajankohtaista

 

Rahoitusta ilmasto- ympäristö- ja kiertotaloushankkeisiin

Nyt on aika rakentaa ilmastohankkeita. Ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustyötä vauhditetaan useista eri rahoituslähteistä. Rahoitusta ilmasto-, energiatehokkuus- ja kiertotaloustoimenpiteisiin myönnetään maakunnille, kunnille, oppilaitoksille, yrityksille, yhteisöille, taloyhtiöille ja muille organisaatioille. Myös kuluttajat ja taloyhtiöt voivat hakea rahoitusta kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin sekä öljylämmityksen vaihtoon uusiutuviin energialähteisiin. Rahoituksen myöntämiseen vaikuttavat rahoituskanavan ja rahoittajan asettamat kriteerit ja hakemuksen laatu.

 

Poimintoja ilmastotyön etenemisestä

  • Maakunnallisen ilmastotiekartan jukaiseminen kesäkuussa 2023
  • Maakunnallisen ilmastotiekartan sektorikohtaisten työpajojen toteuttaminen keväällä 2022
  • Hiilineutraali Etelä-Savo -hankkeen rahoitushaku ja toiminnan käynnistäminen vuonna 2021
  • Hiilivapaa Etelä-Savo -hankkeen loppuraportti (esavo.fi)​​​​​​
  • Etelä-Savon ilmastoryhmän ja ilmastoasiantuntijaryhmän toiminnan järjestäminen vuonna 2019
  • Savon ilmasto-ohjelma 

 

Organisoituminen

Maakunta 

Etelä-Savon ELY-keskus koordinoi alueellista ilmastotyötä ja siihen liittyvää viestintää, järjestää työpajoja ja ajankohtaisista ilmastoasioista aamukahveja, seminaareja ja webinaareja.

Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa Etelä-Savon ilmastoryhmän (maakunnallinen neuvottelukunta) toiminnasta. Ilmastoryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuosina 2020-21. 

Ilmastoasiantuntijaryhmä (21 jäsentä) ohjaa Etelä-Savon ilmastotyötä ja siihen liittyvää Hiilineutraali Etelä-Savo -hanketta. Ryhmän asiantuntijaorganisaatioita ovat LUKE, Lappeenrannan ja Lahden teknillinen yliopisto, pro Agria, Luomuinstituutista, ELY-keskus, Mikkelin seudun kehitysyhtiö MIKSEI,  maakuntaliitto, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit, Etelä-Savon energia Oy ja Suur-Savon energia Oy.

Kunnat

Kuntien ilmastotyö käynnistyy niin ikään vuoden 2022 alussa Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Hankkeen (1/2022-12/2022) päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat Etelä-Savon alueelle. 

Etelä-Savon kuntien ilmasto-ohjelmat

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmastohanke

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. 

Työn tavoitteena oli tunnistaa Järvi-Suomen alueelle sopivia toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Ohjelman laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

 

Lisätietoa

 

Yhteystiedot 

Etelä-Savon maakunnalliseen ja ELY-keskuksen ilmastotyö: ilmastoasiantuntija Jaana Leppänen ([email protected]

Järvi-Suomen maaseudun ilmastotyö: koordinaattori Harri Hakala ([email protected]). 

Kuntien ilmastotyöhön liittyviin kysymyksiin vastaa ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp ([email protected])  

 

   

Päivitetty: 19.06.2023